Hướng dẫn lập Thuyết minh báo cáo tài chính

Trịnh Hồng Khánh

(0)
1.200.000đ
599.000đ

Hướng dẫn lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Trịnh Hồng Khánh

(0)
1.400.000đ
799.000đ

Sử dụng Pivot Table trong kế toán

Trịnh Hồng Khánh

(0)
599.000đ
299.000đ

Chia sẻ kinh nghiệm thanh tra, kiểm tra thuế

Trịnh Hồng Khánh

(5)

495.000đ

Giao dịch liên kết

Trịnh Hồng Khánh

(0)

299.000đ

Phòng ngừa rủi ro trong thanh - kiểm tra thuế Online

Trần Thị Ngọc Diệp

(4)
1.000.000đ
600.000đ

Giao dịch liên kết và cách hạn chế rủi ro Online

Trần Thị Ngọc Diệp

(1)
1.000.000đ
600.000đ

Thanh tra - Kiểm tra thuế

Trần Thị Ngọc Diệp

(5)

1.200.000đ

Kế toán chi phí

Phan Tuấn Nam

(0)

Miễn phí

Kế toán quản trị thực hành cho người mới bắt đầu

GV Khóa Kế toán quản trị

(4)

3.000.000đ

Lộ trình trở thành Kế toán quản trị chuyên nghiệp

GV Khóa Kế toán quản trị

(0)

Miễn phí

Accounting English khóa 5 qua Zoom khai giảng tháng 06/2023

Trần Thị Tường Vỹ

(2)
3.500.000đ
2.100.000đ

Kế toán tổng hợp thực chiến

GV Khóa Kế toán tổng hợp

(6)

9.900.000đ

Các gói khóa học