Chia sẻ kinh nghiệm thanh tra, kiểm tra thuế

Trịnh Hồng Khánh

(5)

495.000đ

Giao dịch liên kết

Trịnh Hồng Khánh

(0)

299.000đ

Phòng ngừa rủi ro trong thanh - kiểm tra thuế Online

Trần Thị Ngọc Diệp

(4)
1.000.000đ
600.000đ

Phòng ngừa rủi ro khi thanh - kiểm tra thuế Zoom Online

Trần Thị Ngọc Diệp

(5)

1.200.000đ

Kế toán chi phí

Phan Tuấn Nam

(0)

Miễn phí

Kế toán quản trị thực hành cho người mới bắt đầu

GV Khóa Kế toán quản trị

(4)

3.000.000đ

Lộ trình trở thành Kế toán quản trị chuyên nghiệp

GV Khóa Kế toán quản trị

(0)

Miễn phí

Accounting English khóa 3 qua Zoom khai giảng tháng 03/2023

Trần Thị Tường Vỹ

(2)
3.456.000đ
2.074.000đ

Kế toán tổng hợp thực chiến

GV Khóa Kế toán tổng hợp

(6)

9.900.000đ