Webketoan VNews 05 (1122) Bản tin cập nhật chính sách thuế

Bản tin nghiệp vụ bằng video được phát hành hàng tháng.
Webketoan Edu
0 Đánh giá 61 Học viên

Bạn sẽ học được gì

 • Bạn sẽ cập nhật những bản tin về chính sách mới nhất trong lĩnh vực tài chính kế toán

Giới thiệu khóa học

Bản tin Webketoan số 5

Nội dung khóa học

 • 1 - Về công tác chống thất thu, đôn đốc thu nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố 01:35
 • 2 - Quyết định số 1129/QĐ-TCT ngày 20/7/2022 Về việc ban hành Quy trình quản lý nợ 10:14
 • 3 - Kê khai thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng tại tỉnh khác với nơi có trụ sở chính 03:30
 • 4 - Về việc khai thuế, tính thuế, phân bổ và nộp thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xây dựng khác tỉnh 02:15
 • 5 - Phân bổ thuế GTGT hoạt động xây dựng công trình tại tỉnh 01:17
 • 6 - Hoạt động xây dựng cùng tỉnh không phải phân bổ thuế GTGT 01:02
 • 7 - Về phân bổ nộp thuế giá trị gia tăng tại các chi nhánh hạch toán phụ thuộc khác tỉnh 01:48
 • 8 - Về chính sách thuế đối với dịch vụ quản lý vận hành dự án khu dân cư 02:25
 • 9 - Thuế suất thuế GTGT của dịch vụ thẩm định giá cho doanh nghiệp chế xuất 02:49
 • 10 - Chính sách hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu có số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau, sau khi hoàn thuế 04:16
 • 11 - Về vấn đề hạch toán khoản tiền nhận hỗ trợ từ nhà cung cấp 00:59
 • 12 - Thuế suất thuế GTGT đối với khoản bồi thường vi phạm hợp đồng 01:31
 • 13 - Thuế suất thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất và mua bán tài sản gắn liền với đất cho DNCX 02:03
 • 14 - Về giảm thuế GTGT theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP đối với cân điện tử và bộ phận, phụ tùng của cân điện tử 03:45
 • 15 - Nhà thầu nước ngoài không được giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP 01:50
 • 16 - Về việc giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ 04:49
 • 17 - Hoá đơn lập không đúng quy định về hình thức và nội dung quy định tại khoản 7 Điều 3 là không hợp pháp 01:50
 • 18 - Không xuất hóa đơn cho từng người nhận hàng mẫu là hành vi sử dụng không hợp pháp hóa đơn 02:31
 • 19 - Xử lý hoá đơn không có dòng chữ “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan” 04:17
 • 20 - Gửi bổ sung thông báo huỷ hoá đơn đã phát hành trước đây (Mẫu TB03/AC) 01:45
 • 21 - Đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ- CP nhưng vẫn sử dụng hoá đơn theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP 02:35
 • 22 - Vé điện tử xe buýt công cộng từ ngày 01/7/2022 02:35
 • 23 - Xuất hóa đơn giảm phí bảo hiểm, giảm hoa hồng môi giới bảo hiểm 04:24
 • 24 - Công ty bảo hiểm thể hiện phần “Bảo hiểm miễn thường” trên hóa đơn điện tử như thế nào? 02:46
 • 25 - Không thực hiện việc đóng dấu trên hóa đơn chuyển đổi thành hóa đơn giấy. 02:43
 • 26 - Vướng mắc bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đối với bán lẻ xăng dầu 05:15
 • 27 - Về hướng dẫn xuất hóa đơn theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP 03:42
 • 28 - Lập hóa đơn thay thế cho từng hóa đơn sai sót 02:51
 • 29 - Về việc kê khai, nộp thuế TNCN đối với đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh khác tỉnh 03:45
 • 30 - Về việc kê khai, nộp thuế TNCN đối với địa điểm kinh doanh tại tỉnh khác của chi nhánh 04:05
 • 31 - Làm thêm giờ vượt quá mức quy định của BLLĐ thì chi phí làm thêm giờ đó không được xác định là chi phí được trừ 02:39
 • 32 - Chi phí hợp lệ khoản chi thưởng cuối mỗi năm tài chính căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 01:52
 • 33 - Về việc chính sách thuế và thủ tục kê khai, nộp thuế cho cá nhân người nước ngoài 02:11
 • 34 - Quyết toán thuế TNCN cho nhân viên chỉ khấu trừ thuế theo biểu thuế toàn phần và có khấu trừ BHXH bắt buộc trong thời gian thử việc 03:09
 • 35 - Tình trạng cư trú của cá nhân người Việt Nam có sở hữu nhà tại Việt Nam nhưng có mặt tại Việt Nam dưới 183 ngày 01:58
 • 36 - Trường hợp điều chỉnh sau khi đã ủy quyền quyết toán thuế TNCN 02:22
 • 37 - Vướng mắc về thuế TNCN khi có sự thay đổi tổ chức chi trả tiền công, tiền lương cho nhân viên nước ngoài 02:36
 • 38 - Vướng mắc về việc đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc 02:09
 • 39 - Về việc hướng dẫn xử lý hoàn thuế đối với cá nhân thay đổi tình trạng cư trú 02:59
 • 40 - Về việc đăng ký, kê khai và nộp thuế nhà thầu 02:35
 • 41 - Về việc xác định mức thuế suất đối với thuế nhà thầu 01:40
 • 42 - Chi phí thưởng trích trước không được trừ khi tính thuế 01:58
 • 43 - Kê khai và nộp thuế TNDN tại chi nhánh hạch toán phụ thuộc khác tỉnh 06:00
 • 44 - Về việc kê khai, phân bổ nghĩa vụ thuế TNDN của đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh khác tỉnh 01:34
 • 45 - Về chi phí tài trợ y tế và chi phí cộng tác trong tổ chức hoạt động y tế 03:13
 • 46 - Phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp khi chuyển đổi năm tài chính 02:21
 • 47 - Hướng dẫn xác định hiệu lực của các văn bản quy phạm pháp luật có quy định giai đoạn thực hiện 02:26
 • 48 - Thời hạn sử dụng và giá trị pháp lý của bản sao chứng thực từ bản chính 01:28

Thông tin giảng viên

Webketoan Edu
287 Học viên 7 Khóa học
- Nhóm GV Webketoan

Đội giảng viên và cố vấn trực thuộc Webketoan Edu

 1. Đỗ Nguyên Bình
 2. Trịnh Hồng Khánh
 3. Trần Hoàng Long
 4. Phan Thanh Nam
 5. Phan Tuấn Nam
 6. Nguyễn Hải Tâm
 7. Phan Thị Toàn
 8. Vũ Việt Hương

Phụ trách kỹ thuật video

 1. Phạm Thị Hằng

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

Webketoan VNews 06 (1222) Bản tin cập nhật chính sách thuế
Webketoan Edu
(0) 4 Học viên
99.000đ
199.000đ
(-51%)
Webketoan VNews 04 (1022) Bản tin cập nhật chính sách thuế
Trịnh Hồng Khánh
(0) 64 Học viên
99.000đ
199.000đ
(-51%)
99.000đ 199.000đ -51%
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 2 giờ 16 phút
Giáo trình: 48 Bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC