Webketoan VNews 05 (1122) Bản tin cập nhật chính sách thuế

Bản tin nghiệp vụ bằng video được phát hành hàng tháng.

62 Học viên
Video giới thiệu khóa học

Giới thiệu khóa học


Bản tin Webketoan số 5

Lợi ích từ khóa học

  • Bạn sẽ cập nhật những bản tin về chính sách mới nhất trong lĩnh vực tài chính kế toán

Nội dung khóa học

Số bài:
Thời lượng
Chủ đề 1: Điểm tin cập nhật
2 Bài
1 - Về công tác chống thất thu, đôn đốc thu nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố

1:35

2 - Quyết định số 1129/QĐ-TCT ngày 20/7/2022 Về việc ban hành Quy trình quản lý nợ

10:14

Chủ đề 2: Thuế GTGT
14 Bài
3 - Kê khai thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng tại tỉnh khác với nơi có trụ sở chính

3:30

4 - Về việc khai thuế, tính thuế, phân bổ và nộp thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xây dựng khác tỉnh

2:15

5 - Phân bổ thuế GTGT hoạt động xây dựng công trình tại tỉnh

1:17

6 - Hoạt động xây dựng cùng tỉnh không phải phân bổ thuế GTGT

1:02

7 - Về phân bổ nộp thuế giá trị gia tăng tại các chi nhánh hạch toán phụ thuộc khác tỉnh

1:48

8 - Về chính sách thuế đối với dịch vụ quản lý vận hành dự án khu dân cư

2:25

9 - Thuế suất thuế GTGT của dịch vụ thẩm định giá cho doanh nghiệp chế xuất

2:49

10 - Chính sách hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu có số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau, sau khi hoàn thuế

4:16

11 - Về vấn đề hạch toán khoản tiền nhận hỗ trợ từ nhà cung cấp

0:59

12 - Thuế suất thuế GTGT đối với khoản bồi thường vi phạm hợp đồng

1:31

13 - Thuế suất thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất và mua bán tài sản gắn liền với đất cho DNCX

2:03

14 - Về giảm thuế GTGT theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP đối với cân điện tử và bộ phận, phụ tùng của cân điện tử

3:45

15 - Nhà thầu nước ngoài không được giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP

1:50

16 - Về việc giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ

4:49

Chủ đề 3: Quy định về hóa đơn
12 Bài
17 - Hoá đơn lập không đúng quy định về hình thức và nội dung quy định tại khoản 7 Điều 3 là không hợp pháp

1:50

18 - Không xuất hóa đơn cho từng người nhận hàng mẫu là hành vi sử dụng không hợp pháp hóa đơn

2:31

19 - Xử lý hoá đơn không có dòng chữ “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan”

4:17

20 - Gửi bổ sung thông báo huỷ hoá đơn đã phát hành trước đây (Mẫu TB03/AC)

1:45

21 - Đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ- CP nhưng vẫn sử dụng hoá đơn theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP

2:35

22 - Vé điện tử xe buýt công cộng từ ngày 01/7/2022

2:35

23 - Xuất hóa đơn giảm phí bảo hiểm, giảm hoa hồng môi giới bảo hiểm

4:24

24 - Công ty bảo hiểm thể hiện phần “Bảo hiểm miễn thường” trên hóa đơn điện tử như thế nào?

2:46

25 - Không thực hiện việc đóng dấu trên hóa đơn chuyển đổi thành hóa đơn giấy.

2:43

26 - Vướng mắc bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đối với bán lẻ xăng dầu

5:15

27 - Về hướng dẫn xuất hóa đơn theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP

3:42

28 - Lập hóa đơn thay thế cho từng hóa đơn sai sót

2:51

Chủ đề 3: Thuế TNCN
11 Bài
29 - Về việc kê khai, nộp thuế TNCN đối với đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh khác tỉnh

3:45

30 - Về việc kê khai, nộp thuế TNCN đối với địa điểm kinh doanh tại tỉnh khác của chi nhánh

4:05

31 - Làm thêm giờ vượt quá mức quy định của BLLĐ thì chi phí làm thêm giờ đó không được xác định là chi phí được trừ

2:39

32 - Chi phí hợp lệ khoản chi thưởng cuối mỗi năm tài chính căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh trong năm

1:52

33 - Về việc chính sách thuế và thủ tục kê khai, nộp thuế cho cá nhân người nước ngoài

2:11

34 - Quyết toán thuế TNCN cho nhân viên chỉ khấu trừ thuế theo biểu thuế toàn phần và có khấu trừ BHXH bắt buộc trong thời gian thử việc

3:09

35 - Tình trạng cư trú của cá nhân người Việt Nam có sở hữu nhà tại Việt Nam nhưng có mặt tại Việt Nam dưới 183 ngày

1:58

36 - Trường hợp điều chỉnh sau khi đã ủy quyền quyết toán thuế TNCN

2:22

37 - Vướng mắc về thuế TNCN khi có sự thay đổi tổ chức chi trả tiền công, tiền lương cho nhân viên nước ngoài

2:36

38 - Vướng mắc về việc đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

2:09

39 - Về việc hướng dẫn xử lý hoàn thuế đối với cá nhân thay đổi tình trạng cư trú

2:59

Chủ đề 4: Thuế NTNN
2 Bài
40 - Về việc đăng ký, kê khai và nộp thuế nhà thầu

2:35

41 - Về việc xác định mức thuế suất đối với thuế nhà thầu

1:40

Chủ đề 5: Thuế TNDN
5 Bài
42 - Chi phí thưởng trích trước không được trừ khi tính thuế

1:58

43 - Kê khai và nộp thuế TNDN tại chi nhánh hạch toán phụ thuộc khác tỉnh

6:00

44 - Về việc kê khai, phân bổ nghĩa vụ thuế TNDN của đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh khác tỉnh

1:34

45 - Về chi phí tài trợ y tế và chi phí cộng tác trong tổ chức hoạt động y tế

3:13

46 - Phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp khi chuyển đổi năm tài chính

2:21

Chủ đề 6: Quản lý thuế
2 Bài
47 - Hướng dẫn xác định hiệu lực của các văn bản quy phạm pháp luật có quy định giai đoạn thực hiện

2:26

48 - Thời hạn sử dụng và giá trị pháp lý của bản sao chứng thực từ bản chính

1:28

Thông tin giảng viên

- Nhóm GV Webketoan

Đội giảng viên và cố vấn trực thuộc Webketoan Edu

  1. Đỗ Nguyên Bình
  2. Trịnh Hồng Khánh
  3. Trần Hoàng Long
  4. Phan Thanh Nam
  5. Phan Tuấn Nam
  6. Nguyễn Hải Tâm
  7. Phan Thị Toàn
  8. Vũ Việt Hương

Phụ trách kỹ thuật video

  1. Phạm Thị Hằng

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

Webketoan VNews 06 (1222) Bản tin cập nhật chính sách thuế
Webketoan Edu
(0) 5 Học viên
99.000đ
199.000đ
(-51%)
Webketoan VNews 04 (1022) Bản tin cập nhật chính sách thuế
Trịnh Hồng Khánh
(0) 65 Học viên
99.000đ
199.000đ
(-51%)