Webketoan Edu

Webketoan Edu

Giảng viên
 • 2

  khóa học
 • 42

  học viên
 • 5

  đánh giá trung bình

Giới thiệu

Đội giảng viên trực thuộc Webketoan Hub.

Khóa học của giảng viên Webketoan Edu


Quy định về xử phạt VPHC trong lĩnh vực hóa đơn

 • 3 bài giảng
 • 0
Quy định về xử phạt VPHC trong lĩnh vực hóa đơn

Miễn phí

Chi tiết

Quy định mới về Hóa đơn điện tử

 • 4 bài giảng
 • 0
Khóa học bao gồm 2 phần: Phần 1: Trích các quy định về hóa đơn điện tử từ các văn bản pháp quy liên quan. Bạn sẽ được tham khảo đầy đủ quy định từ Luật Quản lý thuế, cho đến Nghị Định 123 và Thông tư 78/2021/TT-BTC. Phần 2: Bài…

99.000đ

385.000đ

off 75%

Chi tiết