Webketoan Edu

Webketoan Edu

Nhóm GV Webketoan
 • 7

  Khóa học
 • 287

  Học viên
 • 5

  Đánh giá trung bình

Giới thiệu

Đội giảng viên và cố vấn trực thuộc Webketoan Edu

 1. Đỗ Nguyên Bình
 2. Trịnh Hồng Khánh
 3. Trần Hoàng Long
 4. Phan Thanh Nam
 5. Phan Tuấn Nam
 6. Nguyễn Hải Tâm
 7. Phan Thị Toàn
 8. Vũ Việt Hương

Phụ trách kỹ thuật video

 1. Phạm Thị Hằng

Khóa học của giảng viên Webketoan Edu


Webketoan VNews 06 (1222) Bản tin cập nhật chính sách thuế

 • 41 Bài giảng
 • 1 giờ 32 phút
Bản tin Webketoan số 6

99.000đ

199.000đ

off 51%

Chi tiết

Webketoan VNews 05 (1122) Bản tin cập nhật chính sách thuế

 • 48 Bài giảng
 • 2 giờ 19 phút
Bản tin Webketoan số 5

99.000đ

199.000đ

off 51%

Chi tiết

Webketoan VNews 03 (0922) Bản tin cập nhật chính sách thuế

 • 21 Bài giảng
 • 0
Bản tin Webketoan số 3

99.000đ

199.000đ

off 51%

Chi tiết

Webketoan VNews 02 (0822) Bản tin cập nhật chính sách thuế

 • 38 Bài giảng
 • 0
Bản tin Webketoan số 2

99.000đ

199.000đ

off 51%

Chi tiết

Webketoan VNews 01 (0722) Bản tin cập nhật chính sách thuế

 • 13 Bài giảng
 • 24 phút
Bản tin Webketoan số 1 

99.000đ

199.000đ

off 51%

Chi tiết

Quy định về xử phạt VPHC trong lĩnh vực hóa đơn

 • 3 Bài giảng
 • 0
Quy định về xử phạt VPHC trong lĩnh vực hóa đơn

99.000đ

Chi tiết

Quy định mới về Hóa đơn điện tử

 • 4 Bài giảng
 • 0
Khóa học bao gồm 2 phần: Phần 1: Trích các quy định về hóa đơn điện tử từ các văn bản pháp quy liên quan. Bạn sẽ được tham khảo đầy đủ quy định từ Luật Quản lý thuế, cho đến Nghị Định 123 và Thông tư 78/2021/TT-BTC. Phần 2: Bài…

199.000đ

Chi tiết