Quy định về xử phạt VPHC trong lĩnh vực hóa đơn

Webketoan Edu
0 đánh giá 46 học viên

Bạn sẽ học được gì

Bạn nắm được Quy định về xử phạt VPHC trong lĩnh vực hóa đơn theo Nghị định 125/2020/NĐ-CP

Giới thiệu khóa học

Quy định về xử phạt VPHC trong lĩnh vực hóa đơn

Nội dung khóa học

  • Bài 1: Giới thiệu 9:13
  • Bài 2: Nguyên tắc xử phạt 5:07
  • Bài 3: Hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả 6:46

Thông tin giảng viên

Webketoan Edu
121 học viên 2 khóa học
- Nhóm giảng viên Webketoan Edu

Đội giảng viên trực thuộc Webketoan Edu.

  1. Phan Thanh Nam
  2. Trịnh Hồng Khánh
  3. Phan Tuấn Nam
  4. Phan Thị Toàn
  5. Trần Hoàng Long

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

Chia sẻ kinh nghiệm thanh tra, kiểm tra thuế 2021
Trịnh Hồng Khánh
(0) 165 học viên
Miễn phí
495.000đ
(-100%)
Quy định mới về Hóa đơn điện tử
Webketoan Edu
(0) 22 học viên
99.000đ
385.000đ
(-75%)
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 21 phút
Giáo trình: 3 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC