Quy định về xử phạt VPHC trong lĩnh vực hóa đơn

Webketoan Edu
0 đánh giá 27 học viên

Bạn sẽ học được gì

Bạn nắm được Quy định về xử phạt VPHC trong lĩnh vực hóa đơn theo Nghị định 125/2020/NĐ-CP

Giới thiệu khóa học

Quy định về xử phạt VPHC trong lĩnh vực hóa đơn

Nội dung khóa học

  • Bài 1: Giới thiệu
  • Bài 2: Nguyên tắc xử phạt
  • Bài 3: Hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả

Thông tin giảng viên

Webketoan Edu
42 học viên 2 khóa học

Đội giảng viên trực thuộc Webketoan Hub.

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

Chia sẻ kinh nghiệm thanh tra, kiểm tra thuế 2021
Trịnh Hồng Khánh
(3) 45 học viên
Miễn phí
495.000đ
(-100%)
Quy định mới về Hóa đơn điện tử
Webketoan Edu
(2) 21 học viên
99.000đ
385.000đ
(-75%)
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng:
Giáo trình: 3 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC