Webketoan VNews 03 (0922) Bản tin cập nhật chính sách thuế

Bản tin nghiệp vụ bằng video được phát hành hàng tháng.

89 Học viên

Giới thiệu khóa học


Bản tin Webketoan số 3

Lợi ích từ khóa học

  • Bạn sẽ cập nhật những bản tin về chính sách mới nhất trong lĩnh vực tài chính kế toán

Nội dung khóa học

Số bài:
Thời lượng
Chủ đề 1: Điểm tin cập nhật
2 Bài
1 - Hệ thống VPPQ

10:33

2 - Nghị định 49/2022/NĐ - CP về hoàn thuế GTGT

12:37

Chủ đề 2: Thuế GTGT
2 Bài
3 - Khấu trừ thuế GTGT đầu vào và xác định chi phí được trừ đối với chi phí đầu vào do người bán lập hóa đơn trễ hạn

3:40

4 - Thanh toán bằng tài khoản cá nhân có được khấu trừ thuế?

3:39

Chủ đề 3: Quy định về hóa đơn
9 Bài
5 - Về việc lập hóa đơn cho người mua và lập chứng từ thu hộ đối với khoản tiền phí dịch vụ xét nghiệm covid

1:50

6 - Hóa đơn điện tử sử dụng bảng kê chỉ áp dụng cho các loại hàng hóa, dịch vụ đặc thù

1:55

7 - Sử dụng hóa đơn, chứng từ khi làm thủ tục hàng hóa XNK tại chỗ

1:22

8 - Thời điểm lập hoá đơn trước thời điểm ký số

2:31

9 - Xử lý trường hợp hóa đơn ghi sai mức thuế suất thuế GTGT

3:24

10 - Sử dụng hóa đơn điện tử có mã của CQT theo từng lần phát sinh trong thời gian áp dụng biện pháp cưỡng chế

1:56

11 - Về sử dụng hóa đơn chiết khấu thương mại

3:45

12 - Nộp thông báo, báo cáo về hóa đơn gửi cơ quan thuế quá thời hạn quy định sẽ bị xử phạt

2:19

13 - Việc cấp hóa đơn điện tử từng lần phát sinh cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

3:50

Chủ đề 4: Thuế TNCN
2 Bài
14 - Không miễn thuế TNCN căn nhà duy nhất dù đã tặng cho nhưng không đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng

2:01

15 - Chi phí được trừ đối với số thuế TNCN người lao động nước ngoài cung cấp dịch vụ tư vấn

1:24

Chủ đề 5: Thuế NTNN
2 Bài
16 - Về khấu trừ nộp thay thuế nhà thầu Facebook

2:36

17 - Về việc nghĩa vụ thuế của Công ty với chi phí quảng cáo thanh toán cho Facebook từ ngày 01/6/2022

2:36

Chủ đề 6: Thuế TNDN
1 Bài
18 - Vay NH chiếm tỷ lệ trên 25% vốn góp của chủ sở hữu và không có khoản nợ trung và dài hạn thì KHÔNG xác định là GDLK

3:22

Chủ đề 7: Quản lý thuế
3 Bài
19 - Về giao quyền cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế

2:26

20 - Hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu

1:43

21 - Kê khai thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng tại địa bàn cấp tỉnh khác nơi có trụ sở chính

4:55

Thông tin giảng viên

- Nhóm GV Webketoan

Đội giảng viên và cố vấn trực thuộc Webketoan Edu

  1. Đỗ Nguyên Bình
  2. Trịnh Hồng Khánh
  3. Trần Hoàng Long
  4. Phan Thanh Nam
  5. Phan Tuấn Nam
  6. Nguyễn Hải Tâm
  7. Phan Thị Toàn
  8. Vũ Việt Hương

Phụ trách kỹ thuật video

  1. Phạm Thị Hằng

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

Webketoan VNews 06 (1222) Bản tin cập nhật chính sách thuế
Webketoan Edu
(0) 5 Học viên
99.000đ
199.000đ
(-51%)
Webketoan VNews 05 (1122) Bản tin cập nhật chính sách thuế
Webketoan Edu
(0) 62 Học viên
99.000đ
199.000đ
(-51%)
Webketoan VNews 04 (1022) Bản tin cập nhật chính sách thuế
Trịnh Hồng Khánh
(0) 65 Học viên
99.000đ
199.000đ
(-51%)
Webketoan VNews 02 (0822) Bản tin cập nhật chính sách thuế
Webketoan Edu
(0) 92 Học viên
99.000đ
199.000đ
(-51%)
Webketoan VNews 01 (0722) Bản tin cập nhật chính sách thuế
Webketoan Edu
(0) 105 Học viên
99.000đ
199.000đ
(-51%)