Webketoan VNews 06 (1222) Bản tin cập nhật chính sách thuế

Bản tin nghiệp vụ bằng video được phát hành hàng tháng.

5 Học viên
Video giới thiệu khóa học

Giới thiệu khóa học


Bản tin Webketoan số 6

Lợi ích từ khóa học

  • Bạn sẽ cập nhật những bản tin về chính sách mới nhất trong lĩnh vực tài chính kế toán

Nội dung khóa học

Số bài:
Thời lượng
Chủ đề 1: Điểm tin cập nhật
5 Bài
1 - Nội quy tiếp công dân tại trụ sở cơ quan TCT

01:42

2 - Rà soát, đánh giá thực hiện Nghị định số 132/2020/NĐ-CP

01:57

3 - Chấn chỉnh công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC

02:05

4 - Nghị định 91/2022/NĐ-CP ngày 30/10/2022 của Chính phủ

12:47

5 - Thông tư 67/2022/TT-BTC ngày 07/11/2022 của Bộ Tài chính về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

09:56

Chủ đề 2: Thuế GTGT
5 Bài
6 - Thuế GTGT đối với việc chuyển nhượng tài sản và trách nhiệm của hoạt động kinh doanh ngân hàng bán lẻ

00:57

7 - Khai thuế GTGT đối với Hệ thống điện mặt trời mái nhà khác tỉnh với nơi đóng trụ sở chính

03:04

8 - Thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ tư vấn chào bán cổ phiếu, tư vấn phát hành cổ phiếu

02:21

9 - Thuế GTGT đối với hoạt động chăm sóc cảnh quan trong khuôn viên các nhà máy xử lý nước thải và các trạm bơm

01:52

10 - Dịch vụ bốc xếp cho hãng tàu nước ngoài thực hiện tại khu vực cảng áp dụng thuế suất 0%

02:14

Chủ đề 3: Quy định về hóa đơn
14 Bài
11 - Dịch vụ giao nhận hàng hóa, kho bãi, dịch vụ vận tải bằng đường bộ không được lập bảng kê kèm theo hóa đơn

01:06

12 - Về việc lập bảng kê kèm hóa đơn điện tử

01:52

13 - Về việc hướng dẫn áp dụng hoá đơn điện tử

01:58

14 - Cơ quan Công an sẽ thực hiện kiểm tra hóa đơn điện tử khi thực hiện các thủ tục đăng ký xe

01:45

15 - Hướng dẫn cấp hóa đơn có mã của CQT theo từng lần phát sinh cho hộ KD theo phương pháp khoán

01:20

16 - Về việc điều chỉnh hóa đơn theo “Hợp đồng thuê chuyển đổi mua”

02:13

17 - Về nội dung đồng tiền ghi trên hóa đơn

01:08

18 - Văn phòng bán vé máy bay cho khách hàng thì phải lập hóa đơn với đơn vị tiền tệ là Đồng Việt Nam

02:24

19 - Lập hoá đơn cấp chứng chỉ về an toàn và giấy khám sức khỏe

01:01

20 - Xuất hoá đơn khi chuyển giao tài sản không bồi hoàn cho Bên Việt Nam khi kết thúc hợp đồng liên doanh

03:11

21 - Hướng dẫn xuất hóa đơn đối với hàng hóa chuyển khẩu

01:46

22 - Về việc lập hóa đơn điều chỉnh theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Thông tư số 78/2021/TT-BTC

01:17

23 - Giá thanh toán dịch vụ hàng không là giá đã có thuế GTGT

01:54

24 - Hành vi ghi sai các chỉ tiêu trên tờ khai thuế

02:13

Chủ đề 3: Thuế TNCN
11 Bài
25 - Sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử

01:49

26 - Thuế TNCN đối với tặng cho BĐS

01:19

27 - Phân bổ thuế TNCN tiền lương cho chi nhánh khác tỉnh

01:32

28 - Thuế TNCN đã nộp nhưng chưa phân bổ, DN lập thư tra soát nộp tại CQT để điều chỉnh khoản thu ngân sách

01:49

29 - Khai thuế thay, nộp thuế thay cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán

01:37

30 - Khai thay và nộp thuế thay cho cá nhân HTKD

01:31

31 - DN bán hàng giảm giá ưu đãi cho nhân viên thì nhân viên có chịu thuế TNCN không?

01:01

32 - Khoản hỗ trợ bằng tiền do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chi trả trực tiếp cho NLĐ không chịu thuế TNCN

01:54

33 - Số thuế TNCN của quý được xác định bằng tổng số thuế TNCN của từng tháng cộng lại

00:56

34 - Người lao động ủy quyền quyết toán thuế TNCN phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có gian lận

01:02

35 - Hướng dẫn xử lý hồ sơ kê khai bổ sung và đề nghị hoàn thuế TNCN từ chuyển nhượng BĐS

02:34

Chủ đề 4: Thuế TNDN
5 Bài
36 - Hai Công ty có chung người đại diện theo pháp luật có quan hệ liên kết hay không?

01:58

37 - Chi phí được trừ đối với hàng hóa hư hỏng

01:12

38 - Hướng dẫn chuyển lỗ của hoạt động chuyển nhượng bất động sản khi lập tờ khai quyết toán thuế TNDN

02:13

39 - Về chi phí thưởng trích trước được trừ khi tính thuế TNDN

01:56

40 - Về khoản chi phí sử dụng đường bộ từ phương tiện đi thuê của cá nhân

00:48

Chủ đề 5: Quản lý thuế
1 Bài
41 - Thời điểm xác nhận nộp hồ sơ thuế điện tử

03:33

Thông tin giảng viên

- Nhóm GV Webketoan

Đội giảng viên và cố vấn trực thuộc Webketoan Edu

  1. Đỗ Nguyên Bình
  2. Trịnh Hồng Khánh
  3. Trần Hoàng Long
  4. Phan Thanh Nam
  5. Phan Tuấn Nam
  6. Nguyễn Hải Tâm
  7. Phan Thị Toàn
  8. Vũ Việt Hương

Phụ trách kỹ thuật video

  1. Phạm Thị Hằng

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

Webketoan VNews 05 (1122) Bản tin cập nhật chính sách thuế
Webketoan Edu
(0) 62 Học viên
99.000đ
199.000đ
(-51%)
Webketoan VNews 04 (1022) Bản tin cập nhật chính sách thuế
Trịnh Hồng Khánh
(0) 65 Học viên
99.000đ
199.000đ
(-51%)