Webketoan VNews 06 (1222) Bản tin cập nhật chính sách thuế

Bản tin nghiệp vụ bằng video được phát hành hàng tháng.
Webketoan Edu
0 Đánh giá 4 Học viên

Bạn sẽ học được gì

 • Bạn sẽ cập nhật những bản tin về chính sách mới nhất trong lĩnh vực tài chính kế toán

Giới thiệu khóa học

Bản tin Webketoan số 6

Nội dung khóa học

 • 1 - Nội quy tiếp công dân tại trụ sở cơ quan TCT 01:42
 • 2 - Rà soát, đánh giá thực hiện Nghị định số 132/2020/NĐ-CP 01:57
 • 3 - Chấn chỉnh công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC 02:05
 • 4 - Nghị định 91/2022/NĐ-CP ngày 30/10/2022 của Chính phủ 12:47
 • 5 - Thông tư 67/2022/TT-BTC ngày 07/11/2022 của Bộ Tài chính về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp 09:56
 • 6 - Thuế GTGT đối với việc chuyển nhượng tài sản và trách nhiệm của hoạt động kinh doanh ngân hàng bán lẻ 00:57
 • 7 - Khai thuế GTGT đối với Hệ thống điện mặt trời mái nhà khác tỉnh với nơi đóng trụ sở chính 03:04
 • 8 - Thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ tư vấn chào bán cổ phiếu, tư vấn phát hành cổ phiếu 02:21
 • 9 - Thuế GTGT đối với hoạt động chăm sóc cảnh quan trong khuôn viên các nhà máy xử lý nước thải và các trạm bơm 01:52
 • 10 - Dịch vụ bốc xếp cho hãng tàu nước ngoài thực hiện tại khu vực cảng áp dụng thuế suất 0% 02:14
 • 11 - Dịch vụ giao nhận hàng hóa, kho bãi, dịch vụ vận tải bằng đường bộ không được lập bảng kê kèm theo hóa đơn 01:06
 • 12 - Về việc lập bảng kê kèm hóa đơn điện tử 01:52
 • 13 - Về việc hướng dẫn áp dụng hoá đơn điện tử 01:58
 • 14 - Cơ quan Công an sẽ thực hiện kiểm tra hóa đơn điện tử khi thực hiện các thủ tục đăng ký xe 01:45
 • 15 - Hướng dẫn cấp hóa đơn có mã của CQT theo từng lần phát sinh cho hộ KD theo phương pháp khoán 01:20
 • 16 - Về việc điều chỉnh hóa đơn theo “Hợp đồng thuê chuyển đổi mua” 02:13
 • 17 - Về nội dung đồng tiền ghi trên hóa đơn 01:08
 • 18 - Văn phòng bán vé máy bay cho khách hàng thì phải lập hóa đơn với đơn vị tiền tệ là Đồng Việt Nam 02:24
 • 19 - Lập hoá đơn cấp chứng chỉ về an toàn và giấy khám sức khỏe 01:01
 • 20 - Xuất hoá đơn khi chuyển giao tài sản không bồi hoàn cho Bên Việt Nam khi kết thúc hợp đồng liên doanh 03:11
 • 21 - Hướng dẫn xuất hóa đơn đối với hàng hóa chuyển khẩu 01:46
 • 22 - Về việc lập hóa đơn điều chỉnh theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Thông tư số 78/2021/TT-BTC 01:17
 • 23 - Giá thanh toán dịch vụ hàng không là giá đã có thuế GTGT 01:54
 • 24 - Hành vi ghi sai các chỉ tiêu trên tờ khai thuế 02:13
 • 25 - Sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử 01:49
 • 26 - Thuế TNCN đối với tặng cho BĐS 01:19
 • 27 - Phân bổ thuế TNCN tiền lương cho chi nhánh khác tỉnh 01:32
 • 28 - Thuế TNCN đã nộp nhưng chưa phân bổ, DN lập thư tra soát nộp tại CQT để điều chỉnh khoản thu ngân sách 01:49
 • 29 - Khai thuế thay, nộp thuế thay cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán 01:37
 • 30 - Khai thay và nộp thuế thay cho cá nhân HTKD 01:31
 • 31 - DN bán hàng giảm giá ưu đãi cho nhân viên thì nhân viên có chịu thuế TNCN không? 01:01
 • 32 - Khoản hỗ trợ bằng tiền do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chi trả trực tiếp cho NLĐ không chịu thuế TNCN 01:54
 • 33 - Số thuế TNCN của quý được xác định bằng tổng số thuế TNCN của từng tháng cộng lại 00:56
 • 34 - Người lao động ủy quyền quyết toán thuế TNCN phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có gian lận 01:02
 • 35 - Hướng dẫn xử lý hồ sơ kê khai bổ sung và đề nghị hoàn thuế TNCN từ chuyển nhượng BĐS 02:34
 • 36 - Hai Công ty có chung người đại diện theo pháp luật có quan hệ liên kết hay không? 01:58
 • 37 - Chi phí được trừ đối với hàng hóa hư hỏng 01:12
 • 38 - Hướng dẫn chuyển lỗ của hoạt động chuyển nhượng bất động sản khi lập tờ khai quyết toán thuế TNDN 02:13
 • 39 - Về chi phí thưởng trích trước được trừ khi tính thuế TNDN 01:56
 • 40 - Về khoản chi phí sử dụng đường bộ từ phương tiện đi thuê của cá nhân 00:48
 • 41 - Thời điểm xác nhận nộp hồ sơ thuế điện tử 03:33

Thông tin giảng viên

Webketoan Edu
287 Học viên 7 Khóa học
- Nhóm GV Webketoan

Đội giảng viên và cố vấn trực thuộc Webketoan Edu

 1. Đỗ Nguyên Bình
 2. Trịnh Hồng Khánh
 3. Trần Hoàng Long
 4. Phan Thanh Nam
 5. Phan Tuấn Nam
 6. Nguyễn Hải Tâm
 7. Phan Thị Toàn
 8. Vũ Việt Hương

Phụ trách kỹ thuật video

 1. Phạm Thị Hằng

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

Webketoan VNews 05 (1122) Bản tin cập nhật chính sách thuế
Webketoan Edu
(0) 61 Học viên
99.000đ
199.000đ
(-51%)
Webketoan VNews 04 (1022) Bản tin cập nhật chính sách thuế
Trịnh Hồng Khánh
(0) 64 Học viên
99.000đ
199.000đ
(-51%)
99.000đ 199.000đ -51%
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 1 giờ 32 phút
Giáo trình: 41 Bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC