Webketoan VNews 01 (0722) Bản tin cập nhật chính sách thuế

Bản tin nghiệp vụ bằng video được phát hành hàng tháng.

105 Học viên
Video giới thiệu khóa học

Giới thiệu khóa học


Bản tin Webketoan số 1 

Lợi ích từ khóa học

Bạn sẽ cập nhật những bản tin về chính sách mới nhất trong lĩnh vực tài chính kế toán

Nội dung khóa học

Số bài:
Thời lượng
Chủ đề 1: Điểm tin cập nhật
2 Bài
1 - Tăng cường rà soát, kiểm tra phát hiện NNT có dấu hiệu rủi ro về hóa đơn, chống gian lận hoàn thuế GTGT

03:43

2 - Tăng cường rà soát, kiểm tra phát hiện NNT có dấu hiệu rủi ro về hóa đơn, chống gian lận hoàn thuế GTGT 2

05:19

Chủ đề 2: Thuế giá trị gia tăng
1 Bài
3 - Hàng hóa nhận được trễ hơn so với ngày người bán lập hóa đơn, người mua có được khấu trừ và tính vào chi phí

01:02

Chủ đề 4: Thuế thu nhập cá nhân
1 Bài
5 - Quy định về thuế TNCN

01:01

Chủ đề 5: Thuế thu nhập doanh nghiệp
3 Bài
6 - Khoản thanh toán những ngày nghỉ hằng năm chưa sử dụng hết của người lao động

02:00

7 - Vay ngân hàng có phát sinh giao dịch liên kết?

01:19

8 - Phải tính riêng thu nhập từ hoạt động SXKD được hưởng ưu đãi thuế TNDN và không được hưởng ưu đãi thuế để kê khai nộp thuế riêng

01:00

Chủ đề 6: Quản lý thuế
5 Bài
9 - Thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng tại tỉnh khác với nơi người nộp thuế đóng trụ sở chính

02:34

10 - Khai thuế đối với hoạt động xây dựng vãng lai ngoại tỉnh

02:46

11 - Khai thuế đối với hợp đồng hợp tác kinh doanh với tổ chức

02:57

12 - Kê khai, nộp thuế đối với trường hợp tổ chức hợp tác kinh doanh với cá nhân

01:03

13 - Từ kỳ tính thuế tháng 01/2021, doanh nghiệp kê khai thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư tại cơ quan thuế nơi có dự án đầu tư

1:39

Thông tin giảng viên

- Nhóm GV Webketoan

Đội giảng viên và cố vấn trực thuộc Webketoan Edu

  1. Đỗ Nguyên Bình
  2. Trịnh Hồng Khánh
  3. Trần Hoàng Long
  4. Phan Thanh Nam
  5. Phan Tuấn Nam
  6. Nguyễn Hải Tâm
  7. Phan Thị Toàn
  8. Vũ Việt Hương

Phụ trách kỹ thuật video

  1. Phạm Thị Hằng

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

Webketoan VNews 06 (1222) Bản tin cập nhật chính sách thuế
Webketoan Edu
(0) 5 Học viên
99.000đ
199.000đ
(-51%)
Webketoan VNews 05 (1122) Bản tin cập nhật chính sách thuế
Webketoan Edu
(0) 62 Học viên
99.000đ
199.000đ
(-51%)
Webketoan VNews 04 (1022) Bản tin cập nhật chính sách thuế
Trịnh Hồng Khánh
(0) 65 Học viên
99.000đ
199.000đ
(-51%)
Webketoan VNews 03 (0922) Bản tin cập nhật chính sách thuế
Webketoan Edu
(0) 89 Học viên
99.000đ
199.000đ
(-51%)
Webketoan VNews 02 (0822) Bản tin cập nhật chính sách thuế
Webketoan Edu
(0) 92 Học viên
99.000đ
199.000đ
(-51%)