Quy định mới về Hóa đơn điện tử

Webketoan chào bạn đến với khóa học Quy định mới về Hóa đơn điện tử.

Webketoan Edu
2 đánh giá 21 học viên

Bạn sẽ học được gì

  • Bạn sẽ cập nhật kịp thời, chi tiết quy định mới về Hóa đơn điện tử.
  • Giá trị bạn nhận được lớn hơn rất nhiều so với mức phí 99.000đ mà bạn bỏ ra.

Giới thiệu khóa học

Khóa học bao gồm 2 phần:

Phần 1: Trích các quy định về hóa đơn điện tử từ các văn bản pháp quy liên quan. Bạn sẽ được tham khảo đầy đủ quy định từ Luật Quản lý thuế, cho đến Nghị Định 123 và Thông tư 78/2021/TT-BTC.

Phần 2: Bài giảng của Chuyên gia đến từ Vụ Chính sách thuế - Tổng cục thuế sẽ cho bạn kiến thức chi tiết về quy định Hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC

Nội dung khóa học

  • Bài 1: Trích Luật Quản lý thuế phần quy định về Hóa đơn điện tử
  • Bài 2: Trích Nghị định 123 phần quy định về hóa đơn điện tử
  • Bài 3: Thông tư 78/2021/TT-BTC
  • Bài 2: Bài giảng

Thông tin giảng viên

Webketoan Edu
29 học viên 2 khóa học

Đội giảng viên trực thuộc Webketoan Hub.

Học viên đánh giá

5
2 đánh giá

100%

0%

0%

0%

0%

HaiTam

Nội dung kịp thời, thiết thực

Toàn Phan

Nội dung rất cần thiết để kế toán kịp thời áp dụng Quy định mới

Khóa học liên quan

Lớp cập nhật các chính sách mới và hỗ trợ về thuế
Nguyễn Hữu Tuyền
(0) 0 học viên
1.700.000đ
2.000.000đ
(-15%)
Quy định về xử phạt VPHC trong lĩnh vực hóa đơn
Webketoan Edu
(0) 14 học viên
Miễn phí
99.000đ 385.000đ -75%
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng:
Giáo trình: 4 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC