Quy định mới về Hóa đơn điện tử

Webketoan Edu
3 Đánh giá 123 Học viên

Bạn sẽ học được gì

 • Bạn sẽ cập nhật kịp thời, chi tiết quy định mới về Hóa đơn điện tử.
 • Giá trị bạn nhận được lớn hơn rất nhiều so với mức phí 99.000đ mà bạn bỏ ra.

Giới thiệu khóa học

Khóa học bao gồm 2 phần:

Phần 1: Trích các quy định về hóa đơn điện tử từ các văn bản pháp quy liên quan. Bạn sẽ được tham khảo đầy đủ quy định từ Luật Quản lý thuế, cho đến Nghị Định 123 và Thông tư 78/2021/TT-BTC.

Phần 2: Bài giảng của Chuyên gia đến từ Vụ Chính sách thuế - Tổng cục thuế sẽ cho bạn kiến thức chi tiết về quy định Hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Trích Luật Quản lý thuế phần quy định về Hóa đơn điện tử
 • Bài 2: Trích Nghị định 123 phần quy định về hóa đơn điện tử
 • Bài 3: Thông tư 78/2021/TT-BTC
 • Bài 2: Bài giảng 125:58

Thông tin giảng viên

Webketoan Edu
286 Học viên 7 Khóa học
- Nhóm GV Webketoan

Đội giảng viên và cố vấn trực thuộc Webketoan Edu

 1. Đỗ Nguyên Bình
 2. Trịnh Hồng Khánh
 3. Trần Hoàng Long
 4. Phan Thanh Nam
 5. Phan Tuấn Nam
 6. Nguyễn Hải Tâm
 7. Phan Thị Toàn
 8. Vũ Việt Hương

Phụ trách kỹ thuật video

 1. Phạm Thị Hằng

Học viên đánh giá

5
3 Đánh giá

100%

0%

0%

0%

0%

Tâm Nguyễn

Nội dung kịp thời, thiết thực

Toàn Phan

Nội dung rất cần thiết để kế toán kịp thời áp dụng Quy định mới

Nguyễn Thị Hoài Thanh

Cảm ơn Webketoan va Ts.M.Hiền.

199.000
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 2 giờ 5 phút
Giáo trình: 4 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC