Kế toán chi phí

Học Kế toán chi phí cùng với Phan Tuấn Nam

211 Học viên

Giới thiệu khóa học


Kế toán chi phí có vai trò quan trọng trong doanh nghiệp như: 

- Quản lý các khoản chi phí của doanh nghiệp

- Đo lường và tính giá thành của sản phẩm

- Kiểm soát quản lý

- Kiểm soát chiến lược

Quy trình kế toán chi phí ở các doanh nghiệp khác nhau thì khác nhau. Khóa học này sẽ hệ thống lại kiến thức về quy trình vận động chi phí, phân loại giá thành và ứng dụng cụ thể trong việc tính giá thành hoạt động xây lắp.

Khóa học phù hợp với:

  • Các bạn đang làm kế toán hoặc các công việc liên quan đến quản trị chi phí.

Lợi ích từ khóa học

  • Bạn sẽ nắm được Quy trình vận động chi phí trong doanh nghiệp sản xuất
  • Bạn sẽ sở hữu các quy trình cũng như kinh nghiệm thực tế tính giá thành doanh nghiệp sản xuất
  • Bạn sẽ có được mẫu biểu cơ bản và hướng dẫn linh hoạt áp dụng cho thực tế
  • Bạn sẽ trở thành kế toán "không ngại" giá thành

Nội dung khóa học

Số bài:
Thời lượng
Chương 1: Mở đầu kế toán chi phí
2 Bài
Bài 1: Bài mở đầu

02:12

Bài 2: Văn bản pháp luật

01:26

Chương 2: Giá thành
8 Bài
Bài 3: Quy trình doanh nghiệp sản xuất

03:39

Bài 4: Giá thành sản phẩm

03:02

Bài 5: Phân loại chi phí

01:32

Bài 6: Phân loại giá thành

02:39

Bài 7: Giá thành doanh nghiệp xây lắp

03:03

Bài 8: Chi phí sản xuất hoạt động xây lắp

09:06

Bài 9: Phương pháp tính giá thành sản phẩm

10:28

Bài 10: Quy trình kế toán

10:41

Chương 3: Hỏi đáp
7 Bài
Bài 11: Hỏi đáp 1

10:03

Bài 12: Hỏi đáp 2

05:21

Bài 13: Hỏi đáp 3

04:10

Bài 14: Hỏi đáp 4

09:12

Bài 15: Hỏi đáp 5

11:37

Bài 16: Hỏi đáp 6

10:22

Bài 17: Hỏi đáp 7

03:20

Thông tin giảng viên

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

Quyết Toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân - Hoàn Thuế
Phan Tuấn Nam
(0) 1 Học viên
Miễn phí
Kế toán Logistic/Forwarder chuyên sâu: soát xét để tránh rủi ro BCTC & QT TNDN 2024
Vũ Việt Hương
(0) 1 Học viên
5.000.000đ
Hướng dẫn lập Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh
Trịnh Hồng Khánh
(0) 15 Học viên
1.000.000đ
Kế toán tổng hợp thực chiến
GV Khóa Kế toán tổng hợp
(6) 47 Học viên
9.900.000đ