Phan Tuấn Nam

Phan Tuấn Nam

 • 1

  Khóa học
 • 191

  Học viên
 • 0

  Đánh giá trung bình

Giới thiệu

Khóa học của giảng viên Phan Tuấn Nam


Kế toán chi phí

 • 17 Bài giảng
 • 1 giờ 41 phút
Kế toán chi phí có vai trò quan trọng trong doanh nghiệp như:  - Quản lý các khoản chi phí của doanh nghiệp - Đo lường và tính giá thành của sản phẩm - Kiểm soát quản lý - Kiểm soát chiến lược Quy trình kế toán chi phí ở…

Miễn phí

Chi tiết