Hướng Dẫn Thuế Hộ Kinh Doanh

Khóa học dành cho chủ HKD và những ai dự định thành lập HKD muốn nắm vững quy trình, quy định và kiến thức về thuế, hóa đơn, đăng ký và thành lập HKD; Nhân viên kế toán, người làm công việc liên quan đến thuế và kế toán của HKD

Giới thiệu khóa học


Bạn đang kinh doanh nhưng chưa đăng ký thành lập hộ kinh doanh (HKD) muốn nắm rõ quy trình đăng ký và thành lập HKD giúp tiết kiệm thời gian và nguồn lực.
Bạn sở hữu hộ kinh doanh đã đăng ký thành lập nhưng: 
- Không nắm rõ quy định về thuế, các loại thuế HKD phải nộp, cách tính thuế và quản lý thuế
- Cách xuất hóa đơn, theo dõi và quản lý hóa đơn
- Cách áp dụng kiến thức kế toán để quản lý HKD hiệu quả, khoa học, tuân thủ quy định pháp luật.

Lợi ích từ khóa học

Bạn sẽ được học những gì?
- Những kiến thức cơ bản về hộ kinh doanh (HKD)
- Quy trình đăng ký và thành lập hộ kinh doanh
- Quy định pháp luật thuế, hóa đơn đối với hộ kinh doanh
- Quy định pháp luật về kế toán đối với hộ kinh doanh
- Bí quyết thuế dành cho hộ kinh doanh

Nội dung khóa học

Số bài:
Thời lượng
Chương 1: Những kiến thức cơ bản về hộ kinh doanh (HKD)
2 Bài
Bài 1: Giới thiệu và mục tiêu khóa học

4:08

Bài 2: Nội dung khóa học

2:07

Chương 2: Đăng ký và thành lập hộ kinh doanh
1 Bài
Bài 3: Đăng ký, chấm dứt hộ kinh doanh

8:28

Chương 3: Kế toán hộ kinh doanh
1 Bài
Bài 4: Sổ sách kế toán hộ kinh doanh
Chương 4: Thuế hộ kinh doanh
6 Bài
Bài 5: Thuế hộ kinh doanh

4:19

Bài 6: Phương pháp kê khai

13:50

Bài 7: Phương pháp kê khai (tiếp theo)

6:14

Bài 8: Phương pháp khoán

9:56

Bài 9: Cách tính thuế hộ kinh doanh

2:45

Bài 10: Hóa đơn điện tử Hộ kinh doanh

2:25

Thông tin giảng viên

- Hoàng Thị Trà Hương

Bà Hoàng Thị Trà Hương

- Kinh nghiệm 18 năm làm công tác kế toán, tư vấn và quản trị doanh nghiệp. 
- Từng phụ trách công việc kế toán, kế toán trưởng, tư vấn thuế và kế toán quản trị, quản lý cho nhiều loại hình doanh nghiệp.
- Đồng sáng lập Cty CP Dịch Vụ Webketoan, Altria Tax- DN hành nghề kế toán và đại lý thuế.
- Thành viên Hội Kế toán TP.HCM (HAA)
- Thành viên Cộng đồng Dân Luật
- Thành viên Ban quản trị Webketoan - Cơ sở tri thức và cộng đồng kế toán VN.
- Ban tư vấn nghiệp vụ Webketoan Edu.

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%