Trần Thị Ngọc Diệp

Trần Thị Ngọc Diệp

Trần Thị Ngọc Diệp
 • 11

  Khóa học
 • 165

  Học viên
 • 5

  Đánh giá trung bình

Giới thiệu

Kinh nghiệm:

Với kinh nghiệm 26 năm làm công tác kế toán, kiểm toán, tư vấn kế toán thuế, bà đã từng là:

Kế toán trưởng, Phó Giám đốc phụ trách tài chính, ủy viên HĐQT, đại diện vốn nhà nước các Công ty thành viên- Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam;

Hiện tại là: 

Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán Immanuel

Giảng viên các chuyên đề về kế toán thuế, Giao dịch liên kết cho hội kiểm toán viên Việt nam – VACPA và  giảng viên cho các tổ chức doanh nghiệp, cá nhân.

Kinh nghiệm đã từng giảng dạy và tư vấn về:

              - Quy trình dịch vụ kế toán, tư vấn soát xét và lập BCTC,

              - Kỹ năng hoàn thuế, quyết toán thuế,

              - Tối ưu chi phí thuế …..

              - Lập hồ sơ giao dịch liên kết.

Quá trình học tập:

   - Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

   - Chứng chỉ Kiểm toán viên quốc gia (CPA)

   - Chứng chỉ Thẩm định viên về giá

   - Chứng chỉ Quản tài viên

   - Chứng chỉ đấu giá viên

Công tác hiện tại:

Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán Immanuel – kiêm giảng viên cho các tổ chức doanh nghiệp, cá nhân

Hoạt động xã hội nghề nghiệp:

BĐH Webketoan chia sẻ kiến thức chuyên môn nghiệp vụ

Khóa học của giảng viên Trần Thị Ngọc Diệp


Hội thảo Hướng dẫn rà soát và hạn chế rủi ro trong Báo cáo tài chính 2023

 • 1 Bài giảng
 • 0
Mức phạt các sai sót càng ngày càng nhiều, rủi ro trong công việc của kế toán càng ngày càng lớn. Sản phẩm của kế toán làm ra rất nhiều, nhưng một trong những sản phẩm kế toán đặt tâm nhất là báo cáo tài chính và quyết toán thuế…

Miễn phí

Chi tiết

Phòng ngừa rủi ro trong thanh - kiểm tra thuế Online

 • 38 Bài giảng
 • 5 giờ 24 phút
Bạn đang là: Kế toán trưởng Kế toán tổng hợp, kế toán thuế Những người làm dịch vụ kế toán, thuế. Những người quan tâm đến công tác thanh – kiểm tra Thuế Hãy tham gia khóa học "Phòng ngừa rủi ro khi thanh - kiểm tra thuế" để nắm…

600.000đ

1.200.000đ

off 50%

Chi tiết

Giao dịch liên kết và cách hạn chế rủi ro qua Teams Online - Khai giảng 02/12/2023

 • 3 Bài giảng
 • 0
Xu hướng của Chính phủ năm 2023 là tăng cường chống chuyển giá trong các doanh nghiệp FDI. Để chủ động tránh rủi ro cho doanh nghiệp mình Các chủ doanh nghiệp có mong muốn am hiểu kiến thức về GDLK, không bị ấn định thuế vì thiếu hiểu biết…

1.500.000đ

Chi tiết

Giao dịch liên kết và cách hạn chế rủi ro qua Teams Online - Khai giảng dự kiến tháng 12

 • 3 Bài giảng
 • 0
Xu hướng của Chính phủ năm 2023 là tăng cường chống chuyển giá trong các doanh nghiệp FDI. Để chủ động tránh rủi ro cho doanh nghiệp mình Các chủ doanh nghiệp có mong muốn am hiểu kiến thức về GDLK, không bị ấn định thuế vì thiếu hiểu biết…

1.500.000đ

Chi tiết

Giao dịch liên kết và cách hạn chế rủi ro Online

 • 32 Bài giảng
 • 4 giờ 29 phút
Xu hướng của Chính phủ năm 2023 là tăng cường chống chuyển giá trong các doanh nghiệp FDI. Để chủ động tránh rủi ro cho doanh nghiệp mình Các chủ doanh nghiệp có mong muốn am hiểu kiến thức về Giao dịch liên kết, không bị ấn định thuế vì…

750.000đ

1.500.000đ

off 50%

Chi tiết

Giao dịch liên kết và cách hạn chế rủi ro Zoom Online

 • 10 Bài giảng
 • 7 giờ 9 phút
Xu hướng của Chính phủ năm 2023 là tăng cường chống chuyển giá trong các doanh nghiệp FDI. Để chủ động tránh rủi ro cho doanh nghiệp mình Các chủ doanh nghiệp có mong muốn am hiểu kiến thức về GDLK, không bị ấn định thuế vì thiếu hiểu biết…

1.500.000đ

Chi tiết

Nhận diện rủi ro và tối ưu chi phí Thuế năm 2023

 • 3 Bài giảng
 • 0
Bạn đang là: Các chủ doanh nghiệp muốn tìm hiểu kiến thức về thuế, tiết kiệm chi phí thuế cho DN. Kế toán trưởng. Kế toán tổng hợp, kế toán thuế Những người làm dịch vụ kế toán, thuế. Những người quan tâm đến Quản trị rủi ro và tiết…

1.200.000đ

Chi tiết

Nhận diện rủi ro và tối ưu chi phí Thuế Online

 • 36 Bài giảng
 • 0
Bạn đang là: Các chủ doanh nghiệp muốn tìm hiểu kiến thức về thuế, tiết kiệm chi phí thuế cho DN. Kế toán trưởng. Kế toán tổng hợp, kế toán thuế Những người làm dịch vụ kế toán, thuế. Những người quan tâm đến Quản trị rủi ro và tiết…

799.000đ

1.200.000đ

off 34%

Chi tiết

Nhận diện rủi ro và tối ưu chi phí Thuế - Khai giảng 25/11/2023

 • 3 Bài giảng
 • 0
Bạn đang là: Các chủ doanh nghiệp muốn tìm hiểu kiến thức về thuế, tiết kiệm chi phí thuế cho DN. Kế toán trưởng. Kế toán tổng hợp, kế toán thuế Những người làm dịch vụ kế toán, thuế. Những người quan tâm đến Quản trị rủi ro và tiết…

1.200.000đ

Chi tiết

Thanh tra - Kiểm tra thuế

 • 12 Bài giảng
 • 5 giờ 26 phút
Bạn đang là: Kế toán trưởng Kế toán tổng hợp, kế toán thuế Những người làm dịch vụ kế toán, thuế. Những người quan tâm đến công tác thanh – kiểm tra Thuế Hãy tham gia khóa học "Phòng ngừa rủi ro khi thanh - kiểm tra thuế" để nắm…

1.200.000đ

Chi tiết

Quy định mới về Hóa đơn điện tử

 • 4 Bài giảng
 • 0
Khóa học bao gồm 2 phần: Phần 1: Trích các quy định về hóa đơn điện tử từ các văn bản pháp quy liên quan. Bạn sẽ được tham khảo đầy đủ quy định từ Luật Quản lý thuế, cho đến Nghị Định 123 và Thông tư 78/2021/TT-BTC. Phần 2: Bài…

199.000đ

Chi tiết