Hướng dẫn lập quyết toán thuế TNCN, thuế TNDN - Phòng ngừa rủi ro trong thanh, kiểm tra

Khóa học "Phòng ngừa rủi ro khi thanh - kiểm tra thuế" giúp học viên nắm được quy trình thanh – kiểm tra Thuế và những việc cần chuẩn bị khi tiếp đoàn thanh tra, kiểm tra giúp giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp.

Giới thiệu khóa học


Bạn đang là:

 • Kế toán trưởng
 • Kế toán tổng hợp, kế toán thuế
 • Những người làm dịch vụ kế toán, thuế.
 • Những người quan tâm đến công tác thanh – kiểm tra Thuế

Hãy tham gia khóa học "Phòng ngừa rủi ro khi thanh - kiểm tra thuế" để nắm được quy trình thanh – kiểm tra Thuế và những việc cần chuẩn bị và quy trình thực hiện khi tiếp đoàn thanh tra, kiểm tra, giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp.

Lợi ích từ khóa học

 • Bạn sẽ nắm được rõ xu hướng thanh tra và kiểm tra thuế
 • Bạn sẽ sở hữu quy trình thanh tra và kiểm tra, đón tiếp đoàn kiểm tra thuế
 • Bạn sẽ nhận biết được các dấu hiệu rủi ro thuế
 • Bạn sẽ có được kỹ năng kiểm tra, phát hiện sai sót với từng loại sắc Thuế
 • Bạn sẽ biết chuẩn bị bộ hồ sơ, chứng từ đầy đủ phục vụ thanh tra, quyết toán, bảo vệ tối đa chi phí thuế
 • Bạn sẽ hiểu rõ trách nhiệm và quyền hạn của mình khi làm việc với đoàn thanh – kiểm tra Thuế
 • Bạn sẽ có được giải pháp cho các tình huống thường gặp khi tham gia quyết toán thuế, tự tin giải trình Thuế với cơ quan kiểm tra

Đặc biệt: Khi đăng ký khóa học qua video, bạn có thể:

 • Học bất cứ lúc nào bạn cần với laptop hoặc smartphone
 • Truy cứu nội dung bài học trọn đời
 • Được GV hỗ trợ giải đáp qua SĐT/Zalo trong và sau khóa học

Để đăng ký và được hỗ trợ nhanh nhất, các bạn có thể liên hệ với giáo viên để thông tin rõ đến cho người muốn tìm thông tin khóa học, tránh phải dành nhiều thời gian phản hồi cho học viên câu hỏi qua zalo. Thêm đó, đăng ký link affiliate và giới thiệu, bạn sẽ được nhận 5% hoa hồng khi học viên đăng ký khóa học thành công.

Nội dung khóa học

Số bài:
Thời lượng
Chương 1: Hiểu biết cơ bản về thanh kiểm tra thuế
14 Bài
Bài 1: Văn bản, từ ngữ
Học thử

06:30

Bài 2: Xu hướng thanh tra và kiểm tra thuế
Học thử

10:30

Bài 3: Các bước lập kế hoạch thanh, kiểm tra của cơ quan thuế
Học thử

05:06

Bài 4: Kiểm tra, thanh tra thuế là gì?

08:08

Bài 5: Quy trình thanh - kiểm tra thuế tại cơ quan thuế

04:31

Bài 6: Quy trình kiểm tra thuế tại trụ sở NNT

13:23

Bài 7: Trách nhiệm và quyền hạn của NNT khi làm việc với đoàn thanh – kiểm tra thuế

11:49

Bài 8: Các rủi ro cần được kiểm soát trong thanh tra thuế

08:49

Bài 9: Quá trình chuẩn bị khi nhận được kế hoạch thanh kiểm tra

09:20

Bài 10: Chuẩn bị hồ sơ phục vụ thanh kiểm tra - Hồ sơ pháp lý

11:38

Bài 11: Chuẩn bị hồ sơ phục vụ thanh kiểm tra - Hồ sơ khai thuế

02:47

Bài 12: Chuẩn bị hồ sơ phục vụ thanh kiểm tra - Hồ sơ lương, thưởng

06:50

Bài 13: Chuẩn bị hồ sơ phục vụ thanh kiểm tra - Hồ sơ công nợ

04:04

Bài 14: Nội dung cần chuẩn bị để giải trình, quy trình đón tiếp đoàn thanh tra

01:31

Chương 2: Rủi ro và cách phòng tránh những sai sót thường gặp
13 Bài
Bài 15: Nguyên tắc quản lý rủi ro

01:51

Bài 16: Những nội dung cơ bản cần xoát sét

08:15

Bài 17: Những sai sót thường gặp ở thuế TNDN

09:29

Bài 18: Những sai sót thường gặp ở thuế TNDN (tiếp theo)

12:08

Bài 19: Doanh thu tính thuế TNDN

11:10

Bài 20: Điều kiện chi phí được trừ

03:33

Bài 21: Thuế TNDN với hàng hóa hư hỏng

06:37

Bài 22: Chi phí khấu hao

13:55

Bài 23: Thuê tài sản cá nhân

02:23

Bài 24: Chi phí lương và các khoản phụ cấp

08:15

Bài 25: Lưu ý các trường hợp ít xảy ra

04:18

Bài 26: Kiểm soát sai sót về chi phí lãi vay

03:24

Bài 27: Trích lập dự phòng & Một số chi phí liên quan đến dịch Covid 19

03:24

Chương 3: Công việc cần làm hậu thanh kiểm tra
11 Bài
Bài 28: Kỹ thuật phát hiện rủi ro qua phân tích báo cáo tài chính - Tiền mặt

54:00

Bài 29: Kỹ thuật phát hiện rủi ro qua phân tích báo cáo tài chính - Khoản phải thu

06:05

Bài 30: Kỹ thuật phát hiện rủi ro qua phân tích báo cáo tài chính - Khoản phải thu khác, dự phòng

02:52

Bài 31: Kỹ thuật phát hiện rủi ro qua phân tích báo cáo tài chính - Tăng, giảm TSCĐ

04:04

Bài 32: Kỹ thuật phát hiện rủi ro qua phân tích báo cáo tài chính - Khoản phải trả, thuế và khoản phải nộp NSNN

07:38

Bài 33: Kỹ thuật phát hiện rủi ro qua phân tích báo cáo tài chính - Khoản phải trả NLĐ, Chi phí trích trước, các khoản vay

05:15

Bài 34: Kỹ thuật phát hiện rủi ro qua phân tích báo cáo tài chính - Khoản trích BHXH, BHYT...

02:44

Bài 35: Kỹ thuật phát hiện rủi ro qua phân tích báo cáo tài chính - Doanh thu, giá vốn

09:01

Bài 36: Dấu hiệu nhận diện doanh nghiệp có rủi ro về thuế

07:54

Bài 37: Những vấn đề hậu quyết toán thuế.

11:35

Bài 38: Phân tích tình huống thực tế; Giao dịch liên kết

19:59

Thông tin giảng viên

- Trần Thị Ngọc Diệp

Kinh nghiệm:

Với kinh nghiệm 26 năm làm công tác kế toán, kiểm toán, tư vấn kế toán thuế, bà đã từng là:

Kế toán trưởng, Phó Giám đốc phụ trách tài chính, ủy viên HĐQT, đại diện vốn nhà nước các Công ty thành viên- Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam;

Hiện tại là: 

Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán Immanuel

Giảng viên các chuyên đề về kế toán thuế, Giao dịch liên kết cho hội kiểm toán viên Việt nam – VACPA và  giảng viên cho các tổ chức doanh nghiệp, cá nhân.

Kinh nghiệm đã từng giảng dạy và tư vấn về:

              - Quy trình dịch vụ kế toán, tư vấn soát xét và lập BCTC,

              - Kỹ năng hoàn thuế, quyết toán thuế,

              - Tối ưu chi phí thuế …..

              - Lập hồ sơ giao dịch liên kết.

Quá trình học tập:

   - Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

   - Chứng chỉ Kiểm toán viên quốc gia (CPA)

   - Chứng chỉ Thẩm định viên về giá

   - Chứng chỉ Quản tài viên

   - Chứng chỉ đấu giá viên

Công tác hiện tại:

Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán Immanuel – kiêm giảng viên cho các tổ chức doanh nghiệp, cá nhân

Hoạt động xã hội nghề nghiệp:

BĐH Webketoan chia sẻ kiến thức chuyên môn nghiệp vụ

Học viên đánh giá:

Học viên đánh giá

5
4 Đánh giá

100%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

Nhận diện rủi ro và tối ưu chi phí Thuế Online
Trần Thị Ngọc Diệp
(7) 1 Học viên
799.000đ
1.200.000đ
(-34%)
Thanh tra - Kiểm tra thuế
Trần Thị Ngọc Diệp
(5) 20 Học viên
1.200.000đ