Giao dịch liên kết và cách hạn chế rủi ro Online

Kế toán còn mơ hồ về Giao dịch liên kết? Doanh nghiệp mình có phải đối tượng phải kê khai, hay lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết hay không? Lãi vay được trừ tính như thế nào? Cách chuyển lãi vay ra sao?
Trần Thị Ngọc Diệp
0 đánh giá 13 học viên

Bạn sẽ học được gì

 • Bạn sẽ biết cách xác định chính xác dấu hiệu của Giao dịch liên kết, Quan hệ liên kết từ đó xác định đúng để kê khai GDLK.
 • Bạn sẽ nắm được kỹ thuật kê khai Giao dịch liên kết
 • Bạn sẽ hiểu rõ được chi phí để tính thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
 • Ban sẽ thông thạo cách tính EBITDA và những lưu ý kế toán thường sai sót
 • Bạn sẽ hiểu đúng các trường hợp doanh nghiệp được miễn kê khai, miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết
 • Bạn sẽ có được kỹ năng hoàn thiện hồ sơ và chính sách giá với các bên liên kết sao cho tối ưu nghĩa vụ thuế nhất.
 • Bạn tự tin nhận diện được các vấn đề rủi ro và cách giải trình khi thanh -  kiểm tra giao dịch liên kết.

Giới thiệu khóa học

Xu hướng của Chính phủ năm 2023 là tăng cường chống chuyển giá trong các doanh nghiệp FDI. Để chủ động tránh rủi ro cho doanh nghiệp mình Các chủ doanh nghiệp có mong muốn am hiểu kiến thức về Giao dịch liên kết, không bị ấn định thuế vì thiếu hiểu biết về Giao dịch liên kết

Khóa học được thiết kế phù hợp với những ai đang là: 

 • Kế toán trưởng.
 • Kế toán tổng hợp, kế toán thuế
 • Những người làm dịch vụ kế toán, thuế.
 • Những người quan tâm đến chuyển giá.

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Văn bản quy định Học thử 02:04
 • Bài 2: Những thuật ngữ cơ bản 03:47
 • Bài 3: Lý do ban hành văn bản GDLK Học thử 06:07
 • Bài 4: Đối tượng, phạm vi áp dụng 03:46
 • Bài 5: Thế nào là các bên có quan hệ liên kết và giao dịch liên kết 08:43
 • Bài 6: Các bên có quan hệ liên kết - tiếp theo 10:24
 • Bài 7: Các bên có quan hệ liên kết - tiếp theo 2 14:26
 • Bài 8: Các bên có quan hệ liên kết - tiếp theo 3 15:16
 • Bài 9: Các bên có quan hệ liên kết - tiếp theo 4 03:29
 • Bài 10: Các phương pháp xác định giá giao dịch liên kết 06:09
 • Bài 11: Phương pháp số 1 08:22
 • Bài 12: Phương pháp số 2 02:24
 • Bài 13: Ôn tập chương 1 15:14
 • Bài 14: Phương pháp số 2- tiếp theo 17:00
 • Bài 15: Phương pháp số 2 - tiếp theo 2 10:29
 • Bài 16: Phương pháp số 3 10:15
 • Bài 17: Thế nào là hồ sơ quốc gia? Thế nào là hồ sơ toàn cầu 03:05
 • Bài 18: Trách nhiệm của NNT có GDLK 03:11
 • Bài 19: Hướng dẫn kê khai thông tin về Quan hệ liên kết và Giao dịch liên kết theo Phụ lục 01 05:21
 • Bài 20: Khi nào doanh nghiệp được miễn kê khai, miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết 14:18
 • Bài 21: Thảo luận 06:16
 • Bài 22: Giải đáp: Thế nào là trung và dài hạn? 09:33
 • Bài 23: Ôn tập chương 2 06:18
 • Bài 24: Xác định chi phí để tính thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. 10:39
 • Bài 25: Cách tính chi phí lãi vay được trừ và cách chuyển chi phí lãi vay qua các năm 05:16
 • Bài 26: Kê khai GDLK 17:24
 • Bài 27: Kê khai GDLK (tiếp theo) 05:47
 • Bài 28: Kê khai GDLK (tiếp theo 2) 09:57
 • Bài 29: Kê khai GDLK - Hồ sơ quốc gia 06:42
 • Bài 30: Kê khai GDLK - Hồ sơ quốc gia (tiếp theo) 11:48
 • Bài 31: Các chất vấn của cơ quan thuế và Rủi ro thường gặp khi thanh kiểm tra GDLK. 07:26
 • Bài 32: Xu hướng thanh tra và giải trình hồ sơ giao dịch liên kết 08:55

Thông tin giảng viên

Trần Thị Ngọc Diệp
44 học viên 5 khóa học
- Trần Thị Ngọc Diệp

Kinh nghiệm:

Với kinh nghiệm 26 năm làm công tác kế toán, kiểm toán, tư vấn kế toán thuế, bà đã từng là:

Kế toán trưởng, Phó Giám đốc phụ trách tài chính, ủy viên HĐQT, đại diện vốn nhà nước các Công ty thành viên- Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam;

Hiện tại là: 

Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán Immanuel

Giảng viên các chuyên đề về kế toán thuế, Giao dịch liên kết cho hội kiểm toán viên Việt nam – VACPA và  giảng viên cho các tổ chức doanh nghiệp, cá nhân.

Kinh nghiệm đã từng giảng dạy và tư vấn về:

              - Quy trình dịch vụ kế toán, tư vấn soát xét và lập BCTC,

              - Kỹ năng hoàn thuế, quyết toán thuế,

              - Tối ưu chi phí thuế …..

              - Lập hồ sơ giao dịch liên kết.

Quá trình học tập:

   - Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

   - Chứng chỉ Kiểm toán viên quốc gia (CPA)

   - Chứng chỉ Thẩm định viên về giá

   - Chứng chỉ Quản tài viên

   - Chứng chỉ đấu giá viên

Công tác hiện tại:

Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán Immanuel – kiêm giảng viên cho các tổ chức doanh nghiệp, cá nhân

Hoạt động xã hội nghề nghiệp:

BĐH Webketoan chia sẻ kiến thức chuyên môn nghiệp vụ

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

Giao dịch liên kết
Trịnh Hồng Khánh
(0) 61 học viên
299.000đ
Giao dịch liên kết và cách hạn chế rủi ro Zoom Online
Trần Thị Ngọc Diệp
(6) 12 học viên
1.500.000đ
600.000đ 1.000.000đ -40%
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 4 giờ 29 phút
Giáo trình: 32 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC