Giao Dịch Liên Kết và Cách Hạn Chế Rủi Ro - Cập nhật mới nhất năm 2024

Kế toán còn mơ hồ về GDLK? Doanh nghiệp mình có phải đối tượng phải kê khai, hay lập Hồ sơ xác định giá GDLK hay không? Lãi vay được trừ tính như thế nào? Cách chuyển lãi vay ra sao? Tham gia khoá học để giải quyết khó khăn và băn khoăn về GDLK này

Giới thiệu khóa học


Xu hướng của Chính phủ năm 2024 là tăng cường chống chuyển giá trong các doanh nghiệp FDI. Để chủ động tránh rủi ro cho doanh nghiệp mình Các chủ doanh nghiệp có mong muốn am hiểu kiến thức về GDLK, không bị ấn định thuế vì thiếu hiểu biết về GDLK.

Khóa học phù hợp với:

 • Kế toán trưởng.
 • Kế toán tổng hợp, kế toán thuế
 • Những người làm dịch vụ kế toán, thuế.
 • Những người quan tâm đến chuyển giá.

Lợi ích từ khóa học

Bạn sẽ biết cách: 

 • Xác định chính xác dấu hiệu của Giao dịch liên kết, Quan hệ liên kết từ đó xác định đúng để kê khai GDLK.
 • Nắm được kỹ thuật kê khai Giao dịch liên kết.
 • Hiểu được chi phí để tính thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
 • Nắm rõ cách tính EBITDA và những lưu ý kế toán thường sai sót
 • Hiều đúng các trường hợp doanh nghiệp được miễn kê khai, miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết
 • Biết được kỹ năng hoàn thiện hồ sơ và chính sách giá với các bên liên kết sao cho tối ưu nghĩa vụ thuế nhất.
 • Nắm được các vấn đề rủi ro và cách giải trình khi thanh kiểm tra GDLK.

Yêu cầu đầu vào

 • Có kiến thức kế toán cơ bản
 • Có máy tính hoặc điện thoại kết nối internet

Kinh nghiệm Giảng viên

 • Với kinh nghiệm 26 năm làm công tác kế toán, kiểm toán, tư vấn kế toán thuế, bà đã từng là:
 • Kế toán trưởng, Phó Giám đốc phụ trách tài chính, ủy viên HĐQT, đại diện vốn nhà nước các Công ty thành viên - Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam
 • Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán Immanuel
 • Hội viên tư vấn thuế Việt Nam
 • Kinh nghiệm giảng dạy và tư vấn về:
 • Quy trình dịch vụ kế toán, tư vấn soát xét và lập BCTC,
 • Kỹ năng hoàn thuế, quyết toán thuế,
 • Tối ưu chi phí thuế …..
 • Lập hồ sơ giao dịch liên kết.

Nội dung khóa học

Số bài:
Thời lượng
Chương 1: Tổng quan về giao dịch liên kết
13 Bài
Bài 1: Văn bản pháp luật

11:10

Bài 2: Thuật ngữ cơ bản

4:03

Bài 3: Doanh nghiệp cần phải làm gì?

6:57

Bài 4: Đối tượng, phạm vi áp dụng

5:20

Bài 5: Giao dịch liên kết là gì?

4:28

Bài 6: Quan hệ liên kết 1

12:35

Bài 7: Quan hệ liên kết 2

33:36

Bài 8: Quan hệ liên kết 3

13:26

Bài 9: Phương pháp so sánh giá GDLK 1

9:08

Bài 10: Phương pháp so sánh giá GDLK 2

20:39

Bài 11: Phương pháp so sánh giá GDLK 3 - Tổng kết chương 1

5:13

Bài 12: Sửa bài tập

17:40

Bài 13: Ôn tập chương 1

7:59

Chương 2: Lập hồ sơ giao dịch liên kết
8 Bài
Bài 14: Các trường hợp miễn kê khai GDLK

20:40

Bài 15: Quy định kê khai GDLK

3:22

Bài 16: Phụ lục kê khai GDLK - Hồ sơ quốc gia

14:06

Bài 17: Hồ sơ toàn cầu

6:58

Bài 18: Phụ lục kê khai GDLK (tiếp theo)

30:22

Bài 19: Chi phí lãi vay

13:47

Bài 20: Sửa bài tập chi phí lãi vay

13:37

Bài 21: Sửa bài tập chi phí lãi vay tiếp theo

32:35

Chương 3: Rủi ro về GDLK và cách hạn chế rủi ro
9 Bài
Bài 22: Chí phí và điều kiện chi phí được trừ

8:45

Bài 23: Định hướng thanh - kiểm tra giao dịch liên kết

32:35

Bài 24: Đối tượng thanh kiểm tra GDLK

9:42

Bài 25: Một số vấn đề cần giải trình

18:12

Bài 26: Xử phạt vi phạm GDLK

7:33

Bài 27: Các trường hợp ấn định thuế

5:37

Bài 28: Một số tình huống

4:42

Bài 29: Tổng kết khóa học

5:39

Bài 30: Hỏi đáp

10:22

Thông tin giảng viên

- Trần Thị Ngọc Diệp

Kinh nghiệm:

Với kinh nghiệm 26 năm làm công tác kế toán, kiểm toán, tư vấn kế toán thuế, bà đã từng là:

Kế toán trưởng, Phó Giám đốc phụ trách tài chính, ủy viên HĐQT, đại diện vốn nhà nước các Công ty thành viên- Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam;

Hiện tại là: 

Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán Immanuel

Giảng viên các chuyên đề về kế toán thuế, Giao dịch liên kết cho hội kiểm toán viên Việt nam – VACPA và  giảng viên cho các tổ chức doanh nghiệp, cá nhân.

Kinh nghiệm đã từng giảng dạy và tư vấn về:

              - Quy trình dịch vụ kế toán, tư vấn soát xét và lập BCTC,

              - Kỹ năng hoàn thuế, quyết toán thuế,

              - Tối ưu chi phí thuế …..

              - Lập hồ sơ giao dịch liên kết.

Quá trình học tập:

   - Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

   - Chứng chỉ Kiểm toán viên quốc gia (CPA)

   - Chứng chỉ Thẩm định viên về giá

   - Chứng chỉ Quản tài viên

   - Chứng chỉ đấu giá viên

Công tác hiện tại:

Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán Immanuel – kiêm giảng viên cho các tổ chức doanh nghiệp, cá nhân

Hoạt động xã hội nghề nghiệp:

BĐH Webketoan chia sẻ kiến thức chuyên môn nghiệp vụ

Học viên đánh giá:

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

Giao dịch liên kết
Trịnh Hồng Khánh
(2) 66 Học viên
299.000đ
Giao dịch liên kết và cách hạn chế rủi ro qua Teams Online - Khai giảng dự kiến tháng 12
Trần Thị Ngọc Diệp
(9) 22 Học viên
1.500.000đ
Giao dịch liên kết và cách hạn chế rủi ro Online
Trần Thị Ngọc Diệp
(1) 20 Học viên
750.000đ
1.500.000đ
(-50%)
Giao dịch liên kết và cách hạn chế rủi ro Zoom Online
Trần Thị Ngọc Diệp
(6) 22 Học viên
1.500.000đ