Nhận diện rủi ro và tối ưu chi phí Thuế Online

- Nhận diện rủi ro các sắc thuế và phương pháp tối ưu chi phí thuế. - Giúp học viên tự mình có thể kiểm soát được chi phí thuế của doanh nghiệp và một số phương pháp tối ưu hóa số thuế phải nộp tại doanh nghiệp

Giới thiệu khóa học


Bạn đang là:

 • Các chủ doanh nghiệp muốn tìm hiểu kiến thức về thuế, tiết kiệm chi phí thuế cho DN.
 • Kế toán trưởng.
 • Kế toán tổng hợp, kế toán thuế
 • Những người làm dịch vụ kế toán, thuế.
 • Những người quan tâm đến Quản trị rủi ro và tiết kiệm chi phí Thuế.

Thông tin thời gian và cách thức học

 • Thời gian khai giảng: Ngày 19/5/2023
 • Thời gian học: 19h30 - 21h30 các ngày thứ 2-4-6
 • Thời lượng: 3 buổi học trực tuyến trên Zoom 

Lợi ích từ khóa học

 • Phân biệt – Trốn thuế - Tránh thuế và tối ưu hóa chi phí thuế
 • Kế toán có được kỹ năng kiểm tra, phát hiện sai sót với từng loại sắc Thuế
 • Biết kiến thức nền tảng về các sắc thuế chính áp dụng cho doanh nghiệp, Nhận diện rõ rủi ro của các sắc thuế TNDN, TNCN, thuế nhà thầu   và từ đó tối ưu số thuế phải nộp

Yêu cầu đầu vào

 • Có kiến thức kế toán cơ bản
 • Có máy tính hoặc điện thoại kết nối internet

Kinh nghiệm Giảng viên

Với kinh nghiệm 26 năm làm công tác kế toán, kiểm toán, tư vấn kế toán thuế, bà đã từng là:

 • Kế toán trưởng, Phó Giám đốc phụ trách tài chính, ủy viên HĐQT, đại diện vốn nhà nước các Công ty thành viên - Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam
 • Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán Immanuel
 • Hội viên tư vấn thuế Việt Nam

Kinh nghiệm giảng dạy và tư vấn về:

 • Quy trình dịch vụ kế toán, tư vấn soát xét và lập BCTC,
 • Kỹ năng hoàn thuế, quyết toán thuế,
 • Tối ưu chi phí thuế …..
 • Lập hồ sơ giao dịch liên kết.

Nội dung khóa học

Số bài:
Thời lượng
Mở đầu
2 Bài
Bài 1: Giới thiệu giảng viên

1:03

Bài 2: Giới thiệu khóa học

2:00

Chương 1: Tổng quan về nhận diện rủi ro & tối ưu chi phí thuế
15 Bài
Bài 3: Văn bản pháp luật liên quan

7:08

Bài 4: Trốn thuế là gì?

6:08

Bài 5: Tránh thuế là gì? Phân biệt trốn thuế & tránh thuế

2:06

Bài 6: Tối ưu chi phí thuế

3:48

Bài 7: Tổ chức kiểm soát công tác kế toán

2:19

Bài 8: Nguyên tắc Savant

3:36

Bài 9: Một số phương pháp hoạch định thuế

8:09

Bài 10: Đánh giá rủi ro thuế thường gặp - Nguyên nhân rủi ro

7:20

Bài 11: Đánh giá rủi ro thuế thường gặp - Doanh nghiệp nên làm gì?

7:05

Bài 12: Một số chỉ tiêu rủi ro trên Báo cáo tài chính 1

14:39

Bài 13: Một số chỉ tiêu rủi ro trên Báo cáo tài chính 2

12:42

Bài 14: Rủi ro thuế thường gặp ở các loại hình doanh nghiệp

7:56

Bài 15: Thuế TNDN, ưu đãi thuế TNDN

12:42

Bài 16: Các chi phí được trừ và các chỉ tiêu cần lưu ý

13:53

Bài 17: Tổng kết - hỏi đáp

22:16

Chương 2: Rà soát rủi ro – tối ưu hóa chi phí thuế TNCN
10 Bài
Bài 18: Ôn tập

23:44

Bài 19: Tổng quan về thuế TNCN

6:30

Bài 20: Các khoản thu nhập chịu thuế TNCN

6:05

Bài 21: Các sai sót thường gặp 1

7:16

Bài 22: Các sai sót thường gặp 2

15:30

Bài 23: Tối ưu hóa chi phí thuế TNCN

10:12

Bài 24: Tiền lương - BHXH

11:08

Bài 25: Tối ưu hóa chi phí tiền lương 1

6:35

Bài 26: Tối ưu hóa chi phí tiền lương 2

21:26

Bài 27: Hỏi đáp thảo luận

8:11

Chương 3: Rà soát rủi ro – tối ưu hóa chi phí thuế nhà thầu
9 Bài
Bài 28: Sửa bài tập

36:45

Bài 29: Ôn tập

34:40

Bài 30: Thuế nhà thầu, đối tượng áp dụng

13:06

Bài 31: Đối tượng không áp dụng

8:13

Bài 32: Ba phương pháp tính thuế nhà thầu

7:33

Bài 33: Phân biệt hợp đồng NET và GROSS

6:29

Bài 34: Cách tính thuế nhà thầu

9:38

Bài 35: Các sai sót thường gặp về thuế nhà thầu

11:03

Bài 36: Tổng kết khóa học

2:06

Thông tin giảng viên

- Trần Thị Ngọc Diệp

Kinh nghiệm:

Với kinh nghiệm 26 năm làm công tác kế toán, kiểm toán, tư vấn kế toán thuế, bà đã từng là:

Kế toán trưởng, Phó Giám đốc phụ trách tài chính, ủy viên HĐQT, đại diện vốn nhà nước các Công ty thành viên- Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam;

Hiện tại là: 

Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán Immanuel

Giảng viên các chuyên đề về kế toán thuế, Giao dịch liên kết cho hội kiểm toán viên Việt nam – VACPA và  giảng viên cho các tổ chức doanh nghiệp, cá nhân.

Kinh nghiệm đã từng giảng dạy và tư vấn về:

              - Quy trình dịch vụ kế toán, tư vấn soát xét và lập BCTC,

              - Kỹ năng hoàn thuế, quyết toán thuế,

              - Tối ưu chi phí thuế …..

              - Lập hồ sơ giao dịch liên kết.

Quá trình học tập:

   - Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

   - Chứng chỉ Kiểm toán viên quốc gia (CPA)

   - Chứng chỉ Thẩm định viên về giá

   - Chứng chỉ Quản tài viên

   - Chứng chỉ đấu giá viên

Công tác hiện tại:

Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán Immanuel – kiêm giảng viên cho các tổ chức doanh nghiệp, cá nhân

Hoạt động xã hội nghề nghiệp:

BĐH Webketoan chia sẻ kiến thức chuyên môn nghiệp vụ

Học viên đánh giá:

Học viên đánh giá

5
7 Đánh giá

100%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

Hướng dẫn lập quyết toán thuế TNCN, thuế TNDN - Phòng ngừa rủi ro trong thanh, kiểm tra
Trần Thị Ngọc Diệp
(4) 11 Học viên
600.000đ
1.200.000đ
(-50%)
Thanh tra - Kiểm tra thuế
Trần Thị Ngọc Diệp
(5) 20 Học viên
1.200.000đ