Vũ Việt Hương
Vũ Việt Hương
5  (22 Đánh giá)
212
Học viên
8
Khóa học
Thông tin giảng viên

Hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành Logistic/Forwarder

Hiện đang tư vấn thuế cho chuỗi nhà hàng món Thái và doanh nghiệp cung cấp suất ăn công nghiệp.

Thành viên Ban Quản Trị Webketoan 

Xem đầy đủ

Các khóa học