Hướng dẫn lập Thuyết minh báo cáo tài chính

Hướng dẫn lập Thuyết minh báo cáo tài chính

Giới thiệu khóa học


Bạn là sinh viên đang nghiên cứu vấn đề lập và trình bày báo cáo tài chính, trong đó có bản thuyết minh báo cáo tài chính?

Bạn là người đã làm kế toán lâu năm nhưng chưa có điều kiện lập báo cáo tài chính, hoặc lập chưa đúng bản chất.

Bạn đang đóng trong vai trò là nhà phân tích, nhà tư vấn tài chính hoặc đọc hiểu báo cáo cần nắm được bản thuyết minh báo cáo tài chính đóng vai trò quan trọng như thế nào đối trong việc ra quyết định tài chính.

Hãy tham gia khóa học Hướng dẫn lập Thuyết minh báo cáo tài chính do Giảng viên CPA Trịnh Hồng Khánh hướng dẫn. 

Khóa học được thiết kế bằng hình thức online, mọi thắc mắc hỗ trợ của học viên đều được Giảng viên hỗ trợ 1-1 đến khi học viên thành thạo lập Thuyết minh báo cáo tài chính.

 

Lợi ích từ khóa học

  • Bạn sẽ biết cách lập Thuyết minh báo cáo tài chính nhanh - gọn - chính xác - đúng bản chất.
  • Bạn sẽ sở hữu công cụ kiểm tra số liệu phục vụ lên thuyết minh báo cáo tài chính chính xác tuyệt đối.
  • Bạn sẽ có được kỹ năng phân tích số liệu, đọc - hiểu số liệu báo cáo thuyết minh.
  • Bạn sẽ trở thành chuyên gia phân tích, nhà tư vấn, người ra quyết định chính xác, khách quan, hiệu quả. 

Nội dung khóa học

Số bài:
Thời lượng
Chương 1:
13 Bài
Bài mở đầu

02:12

Bài 1: Giới thiệu

02:04

Bài 2: Mục đích trình bày TM BCTC

05:47

Bài 3: Nội dung tổng quát

07:13

Bài 4: Tổng quan TM BCTC

03:57

Bài 5: Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

09:58

Bài 6: Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

03:58

Bài 7: Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

03:28

Bài 8: Các chính sách kế toán áp dụng

09:27

Bài 9: Thuyết minh phần tiền

08:11

Bài 10: Thuyết minh Phải thu khách hàng

14:33

Bài 11: Thuyết minh phải thu khác

08:33

Bài 12: Thuyết minh tài sản thiếu chờ xử lý

09:48

Chương 2:
13 Bài
Bài 13: Thuyết minh hàng tồn kho

09:34

Bài 14: Thuyết minh hàng tồn kho (tiếp theo)

05:16

Bài 15: Thuyết minh TSCĐ

24:14

Bài 16: Thuyết minh Chi phí trả trước

05:43

Bài 17: Thuyết minh Phải trả người bán

07:56

Bài 18: Thuyết minh Phải trả khác

10:20

Bài 19: Thuyết minh khoản vay

07:42

Bài 20: Thuyết minh thuế và các khoản phải nộp

03:33

Bài 21: Thuyết minh vốn chủ sở hữu

09:25

Bài 22: Thuyết minh doanh thu - giá vốn

06:49

Bài 23: Thuyết minh doanh thu tài chính - Chi phí tài chính

01:53

Bài 24: Thuyết minh chi phí QLDN và CP bán hàng

08:45

Bài 25: Thuyết minh thu nhập khác, chi phí khác

03:58

Chương 3:
13 Bài
Bài 26: Tổng quan về nội dung LCTT trên TM BCTC

09:00

Bài 27: Tổng quan về nội dung LCTT trên TM BCTC - Rủi ro tiềm tàng

03:56

Bài 28: Tổng quan về nội dung LCTT trên TM BCTC - Những sự kiện phát sinh sau niên độ

02:27

Bài 29: Tổng quan về nội dung LCTT trên TM BCTC - Các bên liên quan

21:02

Bài 30: Tổng quan về nội dung LCTT trên TM BCTC - Các bộ phận

05:47

Bài 31: Tổng quan về nội dung LCTT trên TM BCTC - Thông tin so sánh

04:22

Bài 32: Tổng quan về nội dung LCTT trên TM BCTC - Thông tin hoạt động liên tục, thông tin khác & người ký

05:52

Bài 33: Thuyết minh các khoản mục ngoài bảng CĐKT

08:55

Bài 34: Thuyết minh khoản nợ xấu

05:18

Bài 35: Thuyết minh nợ thuê tài chính

06:55

Bài 36: Thuyết minh đầu tư tài chính

12:17

Bài 37: Thuyết minh trái phiếu

09:40

Bài 38: Thuyết minh công cụ tài chính

08:13

Thông tin giảng viên

- Trịnh Hồng Khánh

Kinh nghiệm

- 14 năm làm công tác kiểm toán, tư vấn kế toán thuế, đã từng phụ trách kiểm toán các Doanh nghiệp lớn kinh doanh nhiều lĩnh vực: Mai Linh Taxi, Tập đoàn FLC, Phương Trang Futabus, Bệnh viện Sài Gòn Ito…
- Tham gia các dự án tư vấn hoàn thiện hồ sơ các Doanh nghiệp với mục đích mua bán, sát nhập, gọi vốn: Vietstar Express, Vietwash, Vexere, Food Center, Fit24…

Quá trình học tập

- Tốt nghiệp chính quy chuyên ngành kế toán - kiểm toán tại Đại học Kinh tế TP.HCM;

- Đạt chứng chỉ kiểm toán viên viên và chứng chỉ hành nghề thủ tục về thuế (Đại lý Thuế); chứng chỉ quản tài viên;

Công tác hiện tại

- Sáng lập và kiêm Phó Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Kế toán Thuế Ba Miền, một trong những DN hành nghề tư vấn kế toán và đại lý thuế.

- Phó Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam, một trong những DN được phép hành nghề kiểm toán và các dịch vụ đảm bảo khác.
- Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Bluesofts - TP. Hồ Chí Minh

Hoạt động xã hội nghề nghiệp

- UV Ban chấp hành Câu lạc bộ Doanh nhân Sài Gòn

- UV Ban chấp hành Hội Doanh nghiệp Bình Thạnh

- Hội viên Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA)

- Hội viên Câu lạc bộ Đại lý thuế TP. HCM (HubaTax)

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

Lập Báo Cáo Tài Chính theo thông tư 200/2014/TT-BTC
Trịnh Hồng Khánh
(5) 13 Học viên
2.000.000đ
Kế toán Logistic/Forwarder chuyên sâu: soát xét để tránh rủi ro BCTC & QT TNDN 2024
Vũ Việt Hương
(0) 1 Học viên
5.000.000đ
Hướng dẫn lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Trịnh Hồng Khánh
(1) 15 Học viên
1.400.000đ
Hướng dẫn lập Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh
Trịnh Hồng Khánh
(0) 15 Học viên
1.000.000đ
Kiểm tra các sai sót thường gặp khi lập Báo cáo tài chính
Trịnh Hồng Khánh
(0) 18 Học viên
1.499.000đ