Các phương pháp kiểm tra, đánh giá năng lực sau khi học khóa học kế toán

Nếu bạn là một người quan tâm đến việc học tập và nâng cao năng lực về tài chính - kế toán, bạn có thể đã tham gia nhiều khóa học trực tuyến hay trực tiếp về lĩnh vực này. Tuy nhiên, để kiểm tra, đánh giá năng lực sau khi học xong khóa học là một điều khá khó khăn. Việc kiểm tra, đánh giá năng lực là rất quan trọng, vì nó giúp bạn biết được mức độ tiếp thu kiến thức, kỹ năng và thái độ của mình, cũng như nhận ra những điểm mạnh và điểm yếu cần cải thiện. Trong bài viết này, Webketoan sẽ giới thiệu đến bạn các phương pháp và bước để kiểm tra, đánh giá năng lực sau khi học tài chính - kế toán, nhằm đảm bảo chất lượng đầu ra và cải thiện hiệu quả học tập. 

Các phương pháp kiểm tra, đánh giá năng lực sau khi học tài chính - kế toán 

Có nhiều phương pháp để kiểm tra, đánh giá năng lực của học viên sau khi học tài chính - kế toán, tùy thuộc vào mục tiêu, nội dung và thời gian của khóa học. Một số phương pháp phổ biến là: 

1. Kiểm tra lý thuyết 

  • Trắc nghiệm: Đây là phương pháp kiểm tra thông qua các câu hỏi có sẵn, yêu cầu học viên chọn một hoặc nhiều đáp án đúng trong số các đáp án cho trước. Phương pháp này có ưu điểm là dễ dàng tổ chức, thực hiện và chấm điểm, có thể áp dụng cho số lượng học viên lớn và kiểm tra được nhiều kiến thức trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, phương pháp này cũng có nhược điểm là khó kiểm tra được khả năng vận dụng, sáng tạo và thái độ của học viên, có thể gây ra hiện tượng đoán trúng hoặc sao chép đáp án. 

Bạn có thể thử kiểm tra - đánh giá bản thân qua một bài kiểm tra “Trắc nghiệm tài chính dành cho nhà quản trị” từ webketoan. 

  • Tự luận: Đây là phương pháp kiểm tra thông qua các câu hỏi mở, yêu cầu học viên tự trình bày quan điểm, giải thích hoặc giải quyết một vấn đề liên quan đến tài chính - kế toán. Phương pháp này có ưu điểm là có thể kiểm tra được khả năng hiểu biết sâu sắc, vận dụng và sáng tạo của học viên, cũng như thể hiện được thái độ và giá trị của học viên đối với vấn đề được đặt ra. Tuy nhiên, phương pháp này cũng có nhược điểm là khó tổ chức, thực hiện và chấm điểm, có thể gặp khó khăn trong việc đảm bảo tính khách quan và công bằng, cần nhiều thời gian để kiểm tra và chấm điểm. 

  • Vấn đáp: Đây là phương pháp kiểm tra, đánh giá năng lực của học viên thông qua các câu hỏi vấn đáp. Phương pháp này có ưu điểm là giúp đánh giá được khả năng tư duy, phân tích và giải quyết vấn đề của học viên. Để thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá năng lực kế toán bằng vấn đáp, cần chuẩn bị kỹ lưỡng các câu hỏi vấn đáp. Các câu hỏi vấn đáp cần bám sát chương trình giảng dạy và mục tiêu của bài kiểm tra, đánh giá. Thêm vào đó, cần được chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo tính chính xác, khách quan và phù hợp với trình độ của học viên.  

2. Kiểm tra thực hành 

Kiểm tra thông qua các bài tập, dự án hoặc trường hợp thực tế, yêu cầu học viên thực hiện một hoặc nhiều công việc liên quan đến tài chính - kế toán. Phương pháp này có ưu điểm là có thể kiểm tra được khả năng áp dụng kiến thức và kỹ năng của học viên vào những tình huống gần gũi với thực tiễn, cũng như khả năng làm việc độc lập hoặc nhóm của học viên. Tuy nhiên, phương pháp này cũng có nhược điểm là cần nhiều nguồn lực để tổ chức, thực hiện và chấm điểm, có thể gặp khó khăn trong việc đánh giá được toàn diện năng lực của học viên, cần có sự hỗ trợ và hướng dẫn của giáo viên hoặc chuyên gia. 

Để có thể theo dõi, đánh giá sát tiến trình học tập khi học tài chính - kế toán, chúng ta cũng cần đánh giá định kỳ và đánh giá tổng kết. 

3. Đánh giá định kỳ: Là phương pháp đánh giá năng lực của học viên theo các mốc thời gian nhất định. Phương pháp này giúp theo dõi quá trình học tập của học viên và kịp thời điều chỉnh kế hoạch giảng dạy nếu cần thiết.  

4. Đánh giá tổng kết: Đánh giá tổng kết là phương pháp đánh giá năng lực của học viên sau khi kết thúc khóa học. Phương pháp này giúp đánh giá toàn diện kiến thức, kỹ năng và thái độ học tập của học viên. 

Các bước kiểm tra, đánh giá năng lực sau khi học tài chính - kế toán 

Bước 1: Xác định mục tiêu kiểm tra, đánh giá. 

Mục tiêu kiểm tra, đánh giá là những kết quả mong muốn mà học viên cần đạt được sau khi học xong một khóa học. Việc kiểm tra, đánh giá cần phù hợp với mục tiêu học tập của khóa học, cụ thể, rõ ràng và có thể đo lường được, phản ánh được các năng lực chung và năng lực đặc thù của học viên về tài chính - kế toán. 

Các mục tiêu kiểm tra đánh giá có thể bao gồm: 

  • Đánh giá kiến thức, kỹ năng và thái độ của học viên sau khi học. 

  • Theo dõi quá trình học tập của học viên và kịp thời điều chỉnh kế hoạch giảng dạy nếu cần thiết. 

  • Cung cấp thông tin phản hồi cho học viên để họ có thể cải thiện năng lực của mình. 

Bước 2: Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá. 

Kế hoạch kiểm tra, đánh giá là bản thiết kế chi tiết về các hoạt động kiểm tra, đánh giá sẽ được thực hiện trong khóa học. Kế hoạch kiểm tra, đánh giá cần xác định được các thông tin sau: Phương pháp kiểm tra, đánh giá sẽ sử dụng; Nội dung kiểm tra, đánh giá sẽ bao gồm; Thời gian kiểm tra, đánh giá sẽ diễn ra; Tiêu chí và thang điểm kiểm tra, đánh giá sẽ áp dụng; Cách thức tổ chức và triển khai kiểm tra, đánh giá. 

Bước 3: Thực hiện kiểm tra, đánh giá.  

Đây là bước quan trọng nhất trong quá trình kiểm tra, đánh giá năng lực của học viên. Cần chuẩn bị kỹ lưỡng các tài liệu, thiết bị và người liên quan để tổ chức và triển khai kiểm tra, đánh giá. Tạo điều kiện thuận lợi cho học viên tham gia kiểm tra, đánh giá một cách công bằng, minh bạch và chủ động. Theo dõi, giám sát và hỗ trợ học viên trong quá trình kiểm tra, đánh giá. Ghi nhận, thu thập và lưu trữ kết quả kiểm tra, đánh giá của học viên một cách chính xác và kịp thời. 

Bước 4: Phản hồi kết quả kiểm tra, đánh giá.  

Đây là bước giúp học viên biết được kết quả kiểm tra, đánh giá của mình, cũng như nhận được những góp ý, khuyến nghị và động viên từ giáo viên hoặc chuyên gia. Cần phản hồi kết quả kiểm tra, đánh giá cho học viên một cách nhanh chóng, rõ ràng và trung thực. Phản hồi kết quả kiểm tra, đánh giá theo từng năng lực cụ thể, nêu ra những điểm mạnh và điểm yếu của học viên, cũng như những hướng dẫn cụ thể để học viên cải thiện năng lực của mình. Điều quan trọng không thể thiếu, đó là đánh giá một cách tích cực, khích lệ và tôn trọng học viên. 

Bước 5: Đánh giá lại quá trình kiểm tra, đánh giá.  

Đây là bước giúp giáo viên hoặc chuyên gia đánh giá lại hiệu quả của quá trình kiểm tra, đánh giá năng lực của học viên, cũng như rút ra những kinh nghiệm và bài học để hoàn thiện quá trình kiểm tra, đánh giá trong tương lai. Cần đánh giá lại quá trình kiểm tra, đánh giá theo các tiêu chí sau: Mức độ phù hợp của mục tiêu kiểm tra, đánh giá; Mức độ hiệu quả của phương pháp kiểm tra, đánh giá; Mức độ chính xác và khách quan của tiêu chí và thang điểm kiểm tra, đánh giá; Mức độ thuận lợi và an toàn của cách thức tổ chức và triển khai kiểm tra, đánh giá; Mức độ hài lòng và phản hồi của học viên về quá trình kiểm tra, đánh giá. 

Trên đây là các phương pháp và bước để kiểm tra, đánh giá năng lực sau khi học tài chính - kế toán mà webketoan muốn chia sẻ với bạn. Hy vọng bài viết này sẽ có ích cho bạn trong việc tự kiểm tra, tự đánh giá năng lực của mình sau khi học các khóa học về tài chính - kế toán. 

Bài viết cùng danh mục