Giao dịch liên kết - Phòng ngừa rủi ro thanh, kiểm tra - Tối ưu chi phí thuế

Đăng ký tham gia

Khóa 1: Giao dịch liên kết và cách hạn chế rủi ro Online

Xu hướng của Chính phủ năm 2023 là tăng cường chống chuyển giá trong các doanh nghiệp FDI. Để chủ động tránh rủi ro cho doanh nghiệp mình Các chủ doanh nghiệp có mong muốn am hiểu kiến thức về Giao dịch liên kết, không bị ấn định thuế vì thiếu hiểu biết về Giao dịch liên kết

Khóa học được thiết kế phù hợp với những ai đang là: 

 • Kế toán trưởng.
 • Kế toán tổng hợp, kế toán thuế
 • Những người làm dịch vụ kế toán, thuế.
 • Những người quan tâm đến chuyển giá.

Khóa 2: Phòng ngừa rủi ro trong thanh - kiểm tra thuế Online

Khóa học "Phòng ngừa rủi ro khi thanh - kiểm tra thuế" để nắm được quy trình thanh – kiểm tra Thuế và những việc cần chuẩn bị và quy trình thực hiện khi tiếp đoàn thanh tra, kiểm tra, giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp.

Khóa 3: Nhận diện rủi ro & Tối ưu chi phí thuế Online

- Nhận diện rủi ro các sắc thuế và phương pháp tối ưu chi phí thuế. 
- Giúp học viên tự mình có thể kiểm soát được chi phí thuế của doanh nghiệp và một số phương pháp tối ưu hóa số thuế phải nộp tại doanh nghiệp

Khóa 1: Giao dịch liên kết và cách hạn chế rủi ro Online

 • Bạn sẽ biết cách xác định chính xác dấu hiệu của Giao dịch liên kết, Quan hệ liên kết từ đó xác định đúng để kê khai GDLK.
 • Bạn sẽ nắm được kỹ thuật kê khai Giao dịch liên kết
 • Bạn sẽ hiểu rõ được chi phí để tính thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
 • Ban sẽ thông thạo cách tính EBITDA và những lưu ý kế toán thường sai sót
 • Bạn sẽ hiểu đúng các trường hợp doanh nghiệp được miễn kê khai, miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết
 • Bạn sẽ có được kỹ năng hoàn thiện hồ sơ và chính sách giá với các bên liên kết sao cho tối ưu nghĩa vụ thuế nhất.
 • Bạn tự tin nhận diện được các vấn đề rủi ro và cách giải trình khi thanh -  kiểm tra giao dịch liên kết.

Khóa 2: Phòng ngừa rủi ro trong thanh - kiểm tra thuế Online

 • Bạn sẽ nắm được rõ xu hướng thanh tra và kiểm tra thuế
 • Bạn sẽ sở hữu quy trình thanh tra và kiểm tra, đón tiếp đoàn kiểm tra thuế
 • Bạn sẽ nhận biết được các dấu hiệu rủi ro thuế
 • Bạn sẽ có được kỹ năng kiểm tra, phát hiện sai sót với từng loại sắc Thuế
 • Bạn sẽ biết chuẩn bị bộ hồ sơ, chứng từ đầy đủ phục vụ thanh tra, quyết toán, bảo vệ tối đa chi phí thuế
 • Bạn sẽ hiểu rõ trách nhiệm và quyền hạn của mình khi làm việc với đoàn thanh – kiểm tra Thuế
 • Bạn sẽ có được giải pháp cho các tình huống thường gặp khi tham gia quyết toán thuế, tự tin giải trình Thuế với cơ quan kiểm tra

Khóa 3: Nhận diện rủi ro & Tối ưu chi phí thuế Online

 • Phân biệt – Trốn thuế - Tránh thuế và tối ưu hóa chi phí thuế
 • Kế toán có được kỹ năng kiểm tra, phát hiện sai sót với từng loại sắc Thuế
 • Biết kiến thức nền tảng về các sắc thuế chính áp dụng cho doanh nghiệp, Nhận diện rõ rủi ro của các sắc thuế TNDN, TNCN, thuế nhà thầu   và từ đó tối ưu số thuế phải nộp

Giảng viên

 • Trần Thị Ngọc Diệp

  Trần Thị Ngọc Diệp

  Kinh nghiệm:

  Với kinh nghiệm 26 năm làm công tác kế toán, kiểm toán, tư vấn kế toán thuế, bà đã từng là:

  Kế toán trưởng, Phó Giám đốc phụ trách tài chính, ủy viên HĐQT, đại diện vốn nhà nước các Công ty thành viên- Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam;

  Hiện tại là: 

  Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán Immanuel

  Giảng viên các chuyên đề về kế toán thuế, Giao dịch liên kết cho hội kiểm toán viên Việt nam – VACPA và  giảng viên cho các tổ chức doanh nghiệp, cá nhân.

  Kinh nghiệm đã từng giảng dạy và tư vấn về:

                - Quy trình dịch vụ kế toán, tư vấn soát xét và lập BCTC,

                - Kỹ năng hoàn thuế, quyết toán thuế,

                - Tối ưu chi phí thuế …..

                - Lập hồ sơ giao dịch liên kết.

  Quá trình học tập:

     - Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

     - Chứng chỉ Kiểm toán viên quốc gia (CPA)

     - Chứng chỉ Thẩm định viên về giá

     - Chứng chỉ Quản tài viên

     - Chứng chỉ đấu giá viên

  Công tác hiện tại:

  Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán Immanuel – kiêm giảng viên cho các tổ chức doanh nghiệp, cá nhân

  Hoạt động xã hội nghề nghiệp:

  BĐH Webketoan chia sẻ kiến thức chuyên môn nghiệp vụ

  Học viên đánh giá:

Đăng ký học

Học phí

1.599.000đ

3.200.000đ

-51%