Thuế nhà thầu nước ngoài (Witholding Tax - Foreign Contractor Tax)

Học thuế nhà thầu cùng GV. Phan Thanh Nam

6 Học viên

Giới thiệu khóa học


Khóa học thuế nhà thầu được thiết kế đầy đủ, chi tiết từ cơ bản đến nâng cao phù hợp với các bạn sinh viên mới ra trường, các bạn kế toán đã đi làm chưa từng tiếp xúc với thuế nhà thầu, hay các cấp quản lý như kế toán trưởng, giám đốc tài chính, chủ doanh nghiệp muốn hiểu sâu về thuế nhà thầu để tránh rủi ro trong việc giao kết hợp đồng nhà thầu.

Khóa học gồm 11 chương với những bài giảng chi tiết, dễ hiểu, lấy từ kinh nghiệm thực tế giúp học viên dễ dàng nắm được kiến thức, vận dụng vào thực tế. Học xong là làm được ngay, không còn e ngại về thuế nhà thầu. Được giảng viên hỗ trợ trong suốt quá trình học và làm việc thực tế liên quan đến thuế nhà thầu. 

 

Lợi ích từ khóa học

  • Bạn sẽ biết cách xác định thuế nhà thầu đúng theo quy định
  • Bạn sẽ sở hữu bộ quy trình tính thuế nhà thầu
  • Bạn sẽ có được kinh nghiệm tư vấn cho cấp quản lý về đàm phán thuế nhà thầu khi ký kết hợp đồng nhà thầu
  • Bạn sẽ trở thành kế toán với kiến thức và kinh nghiệm thuế nhà thầu toàn diện

Nội dung khóa học

Số bài:
Thời lượng
Chương mở đầu: Giới thiệu khóa học thuế nhà thầu
3 Bài
Giới thiệu giảng viên và khóa học
Nội dung khóa học
Lợi ích và yêu cầu khóa học
Chương 2: Đối tượng áp dụng thuế nhà thầu
3 Bài
Bài 2: Các loại thuế áp dụng

3:48

Bài 3: Đối tượng áp dụng thuế nhà thầu

12:20

Bài 4: Tỷ giá tính thuế nhà thầu

2:38

Chương 3: Đối tượng không áp dụng thuế nhà thầu
3 Bài
Bài 5: Đối tượng không áp dụng thuế nhà thầu

5:25

Bài 6: Đối tượng không áp dụng thuế nhà thầu - tiếp theo

7:24

Bài 7: Tóm tắt đối tượng không áp dụng thuế nhà thầu

1:58

Chương 4: Đối tượng chịu thuế GTGT
1 Bài
Bài 8: Đối tượng chịu thuế GTGT

5:23

Chương 5: Thu nhập chịu thuế TNDN
1 Bài
Bài 9: Thu nhập chịu thuế TNDN

6:12

Chương 6: Phương pháp tính thuế nhà thầu
3 Bài
Bài 10: Phương pháp tính thuế nhà thầu

7:31

Bài 11: Nguyên tắc xác định net - gross

8:01

Bài 12: Ví dụ minh họa nguyên tắc xác định net - gross

7:17

Chương 7: Xác định Doanh thu tính thuế GTGT
6 Bài
Bài 13: Xác định Doanh thu tính thuế GTGT

5:17

Bài 14: Xác đinh doanh thu tính thuế GTGT - PP kê khai, hỗn hợp

3:32

Bài 15: Xác định doanh thu tính thuế GTGT - PP trực tiếp

5:10

Bài 16: Tỷ lệ phần trăm để tính thuế GTGT trên doanh thu

1:39

Bài 17: Xác định tỷ lệ phần trăm để tính thuế GTGT trên Doanh thu đối với một số trường hợp cụ thể

3:07

Bài 18: Xác định tỷ lệ phần trăm để tính thuế GTGT trên Doanh thu đối với một số trường hợp cụ thể - tiếp theo

5:44

Chương 8: Xác định doanh thu tính thuế TNDN đối với một số trường hợp cụ thể
4 Bài
Bài 19: Xác định doanh thu tính thuế TNDN đối với một số trường hợp cụ thể

6:41

Bài 20: Xác định doanh thu tính thuế TNDN đối với một số trường hợp cụ thể - tiếp theo

5:31

Bài 21: Tỷ lệ phần trăm thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế

1:53

Bài 22: Tỷ lệ phần trăm thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế đối với một số trường hợp cụ thể

5:45

Chương 9: Hướng dẫn đăng ký thuế, kê khai thuế nhà thầu
7 Bài
Bài 23: Đăng ký thuế, cấp MST nhà thầu

5:38

Bài 24: Khai thuế nhà thầu

2:36

Bài 25: Thực hành đăng ký thuế, cấp MST nhà thầu

4:35

Bài 26: Thực hành kê khai tờ khai thuế nhà thầu online

2:33

Bài 27: Thực hành nộp tờ khai thuế nhà thầu online

2:03

Bài 28: Thực hành nộp tiền thuế nhà thầu online

2:35

Bài 29: Tóm tắt quy trình thuế nhà thầu

2:12

Chương 10: Hướng dẫn hạch toán thuế nhà thầu
1 Bài
Bài 30: Hướng dẫn hạch toán thuế nhà thầu

3:49

Chương 11: Bài tập áp dụng
5 Bài
Bài 31: Bài tập ví dụ 1

5:10

Bài 32: Bài tập ví dụ 2

3:56

Bài 33: Bài tập ví dụ 3

6:04

Bài 34: Bài tập ví dụ 4

4:37

Bài 35: Bài tập ví dụ 5

4:42

Chương 12: Hiệu lực thi hành
1 Bài
Bài 36: Hiệu lực thi hành

1:47

Thông tin giảng viên

- Phan Thanh Nam

Điện thoi/zalo: 0913.833.357
Chatwork: PhanThanhNam
Email: nam.phan@webketoan.vn


Với kinh nghiệm gần 25 năm làm công tác kế toán, tư vấn và quản trị doanh nghiệp. Ông đã từng phụ trách công việc kiểm toán, kế toán trưởng, tư vấn thuế và kế toán quản trị, quản lý cho nhiều loại hình doanh nghiệp. Ông là người đồng sáng lập Webketoan - Cơ sở tri thức và cộng đồng kế toán hàng đầu Việt Nam từ năm 2002.

Quá trình hc tp:
* Tốt nghiệp chính quy chuyên ngành kế toán tại Đại học Kinh tế TP.HCM;
* Kế toán viên hành nghề và Đại lý Thuế;
* Master Finance của Đức

* CIMA Advanced của Anh

Công tác hin ti:
* Sáng lập và P.Giám đốc Cty CP Dịch Vụ Webketoan, Công ty FAMA hành nghề kế toán và đại lý thuế.
* Thành viên HĐQT, kế toán trưởng, giám đốc tài chính, tư vấn cho nhiều DN.

Hođng xã hi ngh nghip:
* Thành viên Ban quản trị Webketoan - Cơ sở tri thức và cộng đồng kế toán VN.

* UV-Trưởng Ban tài chính Câu lạc bộ doanh nhân và quản trị

Học viên đánh giá

5
1 Đánh giá

100%

0%

0%

0%

0%

LÊ THỊ VÂN ANH

Thầy giảng dễ hiểu