Webketoan Edu hướng đến nền tảng chia sẻ tri thức về Tài chính Kế toán và Thuế hàng đầu

Kiến thức, kỹ năng và trải nghiệm của bạn sẽ rất hữu ích và có giá trị với cộng đồng. Webketoan Edu hướng đến việc phát triển nền tảng chuyên nghiệp dành cho những ai muốn chia sẻ tri thức, trải nghiệm, kỹ năng trong lĩnh vực tài chính kế toán. Chúng tôi tin rằng những điều này sẽ góp phần nâng cao năng lực của cộng đồng kế toán. Đăng ký giảng viên

Hãy tham gia vào đội ngũ giảng viên của Webketoan Edu

Chia sẻ chính là tự trao dồi kiến thức.

Chia sẻ là một điều tuyệt vời, bạn lan toả tri thức quý báu cho cộng đồng. Hơn thế, chia sẻ cũng là cách để bạn hệ thống lại kiến thức, tổng hợp kinh nghiệm và kỹ năng làm việc của mình. Tạo ra mô hình, vẽ lại quy trình, viết nên những case-studies hay, cho phép nhiều người áp dụng vào thực tế trong nhiều tình huống khác nhau, cũng là cơ hội để thử thách những điều bạn biết.

Chia sẻ phát triển thương hiệu cá nhân

Webketoan với truyền thống 20 năm phục vụ cộng đồng (2002-2022) đã được nhiều thế hệ đồng nghiệp kế toán và cộng đồng doanh nghiệp biết đến. Tham gia chia sẻ tại đây sẽ giúp bạn kết nối với cộng đồng Webketoan quy mô lớn và uy tín. Thông qua việc chia sẻ đó giúp bạn phát triển năng lực bản thân và lan tỏa giá trị trong cộng đồng.

Chia sẻ gia tăng thu nhập

Kiến thức, kỹ năng và trải nghiệm của bạn chắc chắn sẽ hữu ích cho ai đó. Bằng việc chia sẻ nó một cách có hệ thống và được lan tỏa quy mô thông qua cộng đồng Webketoan, bạn sẽ làm được 2 việc: tạo ra giá trị hữu ích cho cộng đồng và mang lại thu nhập thụ động cho bạn.