Kế Toán Quản Trị Thực Chiến Với Doanh Nghiệp SME

Khóa học Quản trị dòng tiền dành cho nhân viên kế toán

9 Học viên

Giới thiệu khóa học


Khóa học "Kế Toán Quản Trị Thực Chiến Với Doanh Nghiệp SME" là một khóa học thiết yếu để phát triển kỹ năng quản lý và hiểu biết về quản trị tài chính trong lĩnh vực kế toán. Khóa học này giúp nhân viên kế toán trang bị kiến thức và công cụ cần thiết để hiệu quả trong việc quản trị tài chính, tối ưu hóa tài chính doanh nghiệp. Đây là một khóa học quan trọng giúp bạn đảm bảo sự ổn định tài chính và đóng góp vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Lợi ích từ khóa học

  • Bạn sẽ đạt được kiến thức sâu về kế toán quản trị trong doanh nghiệp
  • Bạn sẽ được học cách phân tích báo cáo tài chính và đưa ra dự báo tình hình tài chính chính xác.
  • Bạn biết cách tối ưu hóa tài chính doanh nghiệp, giảm rủi ro, và tăng lợi nhuận.
  • Bạn sẽ trở thành chuyên gia phân tích chi phí và quản lý tài chính.
  • Bạn tự tin xây dựng kế hoạch quản trị tài chính dài hạn.

Nội dung khóa học

Số bài:
Thời lượng
Chương 1: Tổng quan
14 Bài
Bài 00: Tài liệu học tập
Bài 1: Giới thiệu giảng viên

2:53

Bài 2: Vai trò của dòng tiền trong doanh nghiệp

2:00

Bài 3: Biểu hiện của DN không quản trị được dòng tiền

1:13

Bài 4: Dự báo lập kế hoạch dòng tiền

0:57

Bài 5: Thực hành lập kế hoạch dòng tiền trực tiếp đơn giản

3:36

Bài 6: Lập kế hoạch dòng tiền gián tiếp

13:22

Bài 7: Dự báo nhu cầu vốn lưu động

2:05

Bài 8: Lập dự báo nhu cầu vốn lưu động

13:22

Bài 9: Báo cáo dòng tiền

1:42

Bài 10: Thực hành lập báo cáo dòng tiền

2:37

Bài 11: Lập báo cáo dòng tiền gián tiếp

3:44

Bài 12: Huy động và dùng tiền nhàn rỗi

1:23

Bài 13: Kết luận

0:28

Thông tin giảng viên

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

Chiến Lược Thông Tin và Lập Báo Cáo Kế Toán Quản Trị với Ứng Dụng Excel K02 - KG ngày 06/8/2024
GV Khóa Kế Toán Quản Trị
(0) 3 Học viên
3.600.000đ
Nhập Môn Kế Toán Quản Trị
Nguyễn Hải Tâm
(0) 0 Học viên
99.000đ
Chiến Lược Thông Tin và Lập Báo Cáo Kế Toán Quản Trị với Ứng Dụng Excel
GV Khóa Kế Toán Quản Trị
(2) 12 Học viên
3.600.000đ
Hội thảo Đọc hiểu và phân tích cơ bản Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Trịnh Hồng Khánh
(0) 56 Học viên
Miễn phí
Kế toán Logistic/Forwarder chuyên sâu: soát xét để tránh rủi ro BCTC & Thanh tra, kiểm tra thuế 2024
Vũ Việt Hương
(0) 1 Học viên
5.000.000đ