Quản trị dòng tiền

Khóa học Quản trị dòng tiền dành cho nhân viên kế toán

9 Học viên

Giới thiệu khóa học


Khóa học "Quản trị dòng tiền dành cho nhân viên kế toán" là một khóa học thiết yếu để phát triển kỹ năng quản lý và hiểu biết về quản trị tài chính trong lĩnh vực kế toán. Khóa học này giúp nhân viên kế toán trang bị kiến thức và công cụ cần thiết để hiệu quả trong việc quản lý dòng tiền và tối ưu hóa tài chính doanh nghiệp. Đây là một khóa học quan trọng giúp bạn đảm bảo sự ổn định tài chính và đóng góp vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Lợi ích từ khóa học

  • Bạn sẽ đạt được kiến thức sâu về quản trị dòng tiền trong doanh nghiệp
  • Bạn sẽ được học cách phân tích báo cáo tài chính và đưa ra dự báo dòng tiền chính xác.
  • Bạn biết cách tối ưu hóa dòng tiền, giảm rủi ro, và tăng lợi nhuận.
  • Bạn sẽ trở thành chuyên gia phân tích chi phí và quản lý tài chính.
  • Bạn tự tin xây dựng kế hoạch quản lý dòng tiền dài hạn.

Nội dung khóa học

Số bài:
Thời lượng
Chương 1: Tổng quan
14 Bài
Bài 00: Tài liệu học tập

Bài 1: Giới thiệu giảng viên

02:53

Bài 2: Vai trò của dòng tiền trong doanh nghiệp

02:00

Bài 3: Biểu hiện của DN không quản trị được dòng tiền

01:13

Bài 4: Dự báo lập kế hoạch dòng tiền

00:57

Bài 5: Thực hành lập kế hoạch dòng tiền trực tiếp đơn giản

03:36

Bài 6: Lập kế hoạch dòng tiền gián tiếp

13:22

Bài 7: Dự báo nhu cầu vốn lưu động

02:05

Bài 8: Lập dự báo nhu cầu vốn lưu động

13:22

Bài 9: Báo cáo dòng tiền

01:42

Bài 10: Thực hành lập báo cáo dòng tiền

02:37

Bài 11: Lập báo cáo dòng tiền gián tiếp

03:44

Bài 12: Huy động và dùng tiền nhàn rỗi

01:23

Bài 13: Kết luận

00:28

Thông tin giảng viên

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

Khám Phá Con Đường Sự Nghiệp Với Kế Toán Quản Trị
Nguyễn Hải Tâm
(0) 0 Học viên
Miễn phí
Chiến Lược Thông Tin và Lập Báo Cáo Kế Toán Quản Trị với Ứng Dụng Excel
GV Khóa Kế Toán Quản Trị
(2) 12 Học viên
3.600.000đ
Hội thảo Đọc hiểu và phân tích cơ bản Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Trịnh Hồng Khánh
(0) 55 Học viên
Miễn phí
Kế toán Logistic/Forwarder chuyên sâu: soát xét để tránh rủi ro BCTC & QT TNDN 2024
Vũ Việt Hương
(0) 1 Học viên
5.000.000đ
Kế toán quản trị thực hành cho người mới bắt đầu
GV Khóa Kế Toán Quản Trị
(4) 39 Học viên
3.000.000đ